No image

Sponsorlu?unu Frico (Metgin Pazarlama), HaYaş Su (Onan Ltd.) ve PInar (Arden GIda)’In Yaşaca?I Turnuvada toplam 56 sporcu mücadele edecek

(AHA) Tenis Federasyonu “2009 Tenis Sezonu”nu ilk servisi 31 Ocak 2009, Cumartesi günü atIlacak olan “12-14-16-18 Yaş AltI Kategorileri Tenis TurnuvasI” ile ba?lIyor.
Sponsorlu?unu Frico (Metgin Pazarlama), HaYaş Su (Onan Ltd.) ve PInar (Arden GIda)’In Yaşaca?I Turnuva 31 Ocak – 8 ŞUBAT 2009 tarihleri arasInda gerçekle?ecek.

KayItlarIn dün (28 Ocak 2009, ÇARŞAMBA) tamamlandı?I Turnuvada, 14’ü baYaş, 42 erkek olmak üzere toplam 56 sporcu mücadele edecek.

Tenis Federasyonu KortlarI’nda 9 gün sürecek olan “12-14-16-18 Yaş AltI Kategorileri Tenis TurnuvasI”nda kar?Ila?malar hafta arasI saat 14.00’de, hafta sonu günleri ise saat 10.00’da başlayacak.

“TENIS Yılı OLACAK”

Tenis sporunun her yIl daha da geli?ip YaşIldI?InI belirten Tenis Federasyonu Ba?kanI Saffet Barutçu, “2009, Tenis Yılı olacak” dedi.

“2009 Tenis Sezonu”nun Faaliyet ProgramI turnuva ve e?itim çalI?malarI ile Doğu. SporcularImIz belki de turnuvadan turnuvaYaşko?acaklar. Bu arada geçmi? yIllarda gerçekle?tirdi?imiz uluslararasI temaslara da devam edece?iz” ?eklinde konu?tu ve tenis severleri kar?Ila?malarI işlemek üzere Federasyon KortlarI’na davet etti.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2009/01/16