blog-grid

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun 1-11 ŞUBAT 2007 tarihleri arasInda düzenledi?i Frico –PIn...

blog-grid

RusYaş#8217;daki temasI de?erlendiren Tenis Federasyonu Ba?kanI Saffet Barutçu; “Ekibimize büy...

blog-grid

KUZEY Kıbrıs TENIS FEDERASYONU OLAĞAN GENELŞKURUL TOPLANTISI 17 OCAK 2009 CUMARTESI GÜNÜ SAAT ...

blog-grid

Sponsorlu?unu Frico (Metgin Pazarlama), HaYaş Su (Onan Ltd.) ve PInar (Arden GIda)’In Yaşaca?I T...

blog-grid

YaşIn gerçekle?tirilecek OLAĞAN GeneLŞKurul ToplantIsInda mali ve faaliyet raporlarInIn görü?...

blog-grid

KUZEY Kıbrıs TENIS FEDERASYONU OLAĞAN GENELŞKURUL TOPLANTISI 17 OCAK 2009 TARIHINDE GERÇEKLE?TI...

blog-grid

TRANSFER DÖNEMI

K.K.Tenis Federasyonu bu yIlki transfer dönemini 2-14 ŞUBAT 2009 olarak belirledi.Transfer Yaşmak...

blog-grid

K.K.Tenis federasyonu tarafIndan düzenlenen ve haftasonu ba?lamasI planlanan yILŞK ilk turnuvasI Y...

blog-grid

Sponsorlu?unu Frico (Metgin Pazarlama), HaYaş Su (Onan Ltd.) ve PInar (Arden GIda)’In YaştI?I Tu...

blog-grid

TENISTE Şampiyonlar BELIRLENDI Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun 2 ŞUBAT – 8 ŞUBAT 2009 ta...

Arşiv