No image

YaşIn gerçekle?tirilecek OLAĞAN GeneLŞKurul ToplantIsInda mali ve faaliyet raporlarInIn görü?ülmesi YaşInda ba?kanLŞK seçimi de gerçekle?tirilecek.
Ba?kanLŞK için sadece Saffet Barutcu adayLŞK ba?vurusunda bulundu.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2009/01/16