blog-grid

KUZEY Kıbrıs TENIS FEDERASYONU OLAĞAN GENELŞKURUL TOPLANTISI 17 OCAK 2009 CUMARTESI GÜNÜ SAAT ...

blog-grid

Sponsorlu?unu Frico (Metgin Pazarlama), HaYaş Su (Onan Ltd.) ve PInar (Arden GIda)’In Yaşaca?I T...

blog-grid

YaşIn gerçekle?tirilecek OLAĞAN GeneLŞKurul ToplantIsInda mali ve faaliyet raporlarInIn görü?...

blog-grid

KUZEY Kıbrıs TENIS FEDERASYONU OLAĞAN GENELŞKURUL TOPLANTISI 17 OCAK 2009 TARIHINDE GERÇEKLE?TI...

blog-grid

TRANSFER DÖNEMI

K.K.Tenis Federasyonu bu yIlki transfer dönemini 2-14 ŞUBAT 2009 olarak belirledi.Transfer Yaşmak...

blog-grid

K.K.Tenis federasyonu tarafIndan düzenlenen ve haftasonu ba?lamasI planlanan yILŞK ilk turnuvasI Y...

blog-grid

Sponsorlu?unu Frico (Metgin Pazarlama), HaYaş Su (Onan Ltd.) ve PInar (Arden GIda)’In YaştI?I Tu...

blog-grid

TENISTE Şampiyonlar BELIRLENDI Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun 2 ŞUBAT – 8 ŞUBAT 2009 ta...

blog-grid

NiYaşi Manyera Te?ebbü?leri-DIMES- ve Can Sigorta Sponsörlü?ünde gerçekle?tirilen Büyükler K...

blog-grid

HER YIL ÜNIVERSITELER SPOR FEDERASYONU ILE TENIS FEDERASYONU I?BIRLI?I IÇERISINDE GERÇEKLE?TIRILE...

BLOG KATEGORİLERİ

Arşiv