No image

BÜYÜK BRITANYaşNIN TENIS FEDERASYONU OLARAK BILINEN LAWN TENNIS ASSOCIATION (LTA)’A BA?LI OLARAK ÇALI?AN VE GÜNEY BATI INGILTERE’DE YETENEK PERFORMANS KOORDINATÖRLÜ?Ü GÖREVINI YaşAN SIMON WHEATLEY 30 EYLÜL-2 EKIM 2016 TARIHLERINDE KUZEY Kıbrıs’A GELIYOR. WHEATLEY’IN GÖREVI OLAN YETENEK PERFORMANS KOORDINATÖRLÜ?Ü, BULUNDU?U BÖLGEDE YETENEK KIMLŞK SISTEMINI UYGULAMAYaşGETIRMEK VE ORADAKI EN IYI KULÜPLERIN, ANTRENÖRLERIN VE OYUNCULARIN DESTEKLENMESINI SA?LAMAKTIR. AYRICA LAWN TENNIS ASSOCIATION (LTA)’E BA?LI OLARAK ANTRENÖRLERE GELISIM SEMINERLERI VE KURSLARI YaşMAKTA VE GENELLŞKLE TEKNIKSEL GELI?IM VE 12 Yaş ALTI GELI?IMINI KONU OLARAK ELE ALIYOR. SIMON WHEATLEY YaşLA?IK 10 SENEYI A?AN BIR SÜREDIR INGILIZ TENISI IÇIN PERFORMANS ANTRENÖRLÜ?Ü YaşMAKTADIR.
TENISE KÜÇÜK YaşTA BA?LAMANIN ÇOCUKLARIN MOTOR BECERILERI IÇIN DAHA VERIMLI OLACA?INA DE?INEN VE KOORDINASYONA SON DERECE ÖNEM VEREN SIMON WHEATLEY, ÇOCUKLARIN MOTOR BECERILERININ VE KOORDINASYONUN GELI?MI? OLDUĞUNDA ERKEN YaşTAN KAZANMAYaşÇOK YaşIN OLDUĞUNU BELIRTTI. TENIS OYNARKEN VÜCUT HAREKETLERININ HIZI, AKICILI?I, KONTROLU VE RITMININ, KOORDINASYON ÇALI?MALARININ SONUCUNDA GELI?EBILECE?INI SAVUNUYOR VE BU ÇALI?MALARIN NASIL YaşILABILECE?I KONUSUNDA ANTRENÖRLERE VE OYUNCULARA YaşDIMCI OLMAK IÇIN DÜZENLENECEK OLAN 3 GÜNLŞK KAMP VE KONFERANSA TÜM 12 Yaş ALTI OYUNCULARI VE ANTRENÖRLERI KATILABILECEKLERDIR.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2016/09/19

Tags

Share Now

About Author

Related Post