No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federayonu tarafIndan düzenlenen e?tim semineri 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA günü saat 15:00 da Golden Tulip Hotelde gerçekle?tirecek Tenis’te mental gücün önemi konulu seminerde konu?macI olarak ünlü mentör Prof Dr. Turgay Biçer gelecek.Seminer üctersiz olup tüm antrenörler ve sporcular davetlidir.

Prof. Dr. Turgay Biçer kimdir?

Mentor, Yaşar, E?itmen DanI?man… Marmara Üniversitesi, Atatürk E?itim Fakültesi, Beden E?itimi ve Spor Bölümünden 1980 Yılında mezun olan Biçer, 1987’de I.Ü, SosYaş Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans, 1994’ de M.Ü SosYaş Bilimler Enstitüsü, Yönetim Organizasyon Ana bilim dalInda doktora çalI?masInI bitirerek Yönetim Bilimleri Doktoru, 2000 Yılında Spor Bilimleri alanlarIndaki çalI?malarI ile Spor Yönetim Bilimleri Doçenti, 2007 ‘de Profesör unvanInI aldI.
Biçer, 1985 Yılından beri görev YaştI?I M.Ü tarafIndan, 1988-92 yIllarI arasInda Ingiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde ve Amerika’da Spor Yönetimi ve Spor Psikolojisi alanInda akademik çalI?malarda bulunmak üzere görevlendirildi; 1992’de yurda dönerek üniversitedeki görevine ba?ladI. Biçer uzun yIllar profesyonelce basketbol oynadI, oyuncuLŞK kariyeri sonrasI basketbol antrenörlü?ü YaştI. YurtdI?Inda e?itimini sürdürürken Nottingham Üniversitesi’nin Basketbol ve Tenis takImlarInda yer aldI.
Antrenörlük kariyerine ara veren Biçer, 1995’ten itibaren Ulusal ve UluslararasI platformlarda i?, e?itim ve spor dünYaşInda danI?manLŞK, e?itmenLŞK YaştI; liderLŞK, takImda?LŞK ve motivasyon alanlarInda konu?macI olarak seminerleri vermeye ba?ladI.
Ümit Milli Futbol takIm ile mentorlu?a ba?laYaş Biçer, Galatasaray (UEFA KupasI) , Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor, Kocaelispor, Sivasspor , Efes Pilsen Basketbol, Ülkerspor Basketbol ,Voleybol Milli BaYaş, Tenis Milli, Yelken Milli TakImlarInIn YaşI sIra 2000-2005 yIllarInda ( 2002 DünYaşKupasI ve 2003 Konfederasyon KupasI) A Milli Futbol TakImI’ nIn, 2004 Atina OlimpiYaşlarInda Olimpik Milli SporcularImIzIn, 2007’de DünYaşKupasIna hazIrlanan yelken Milli TakImImIzIn mentorlu?unu üstlendi.
“NLP ve Ki?isel LiderLŞK”, “Doğuk Performans”, “Kazanmak Beyinde Ba?lar” ve “Daha Zeki, Daha Cesur, Daha Mutlu”, “Şampiyonlu?un Psikolojisi”, “Sporda Duygu ve AklIn Yönetimi”, “Sporda Toplam Kalite Yönetimi ve Futbol UygulamalarI” kitaplarInIn YaşarI olan Biçer, Yönetim ve Spor kitaplarInIn editörlü?ünü Yaşmakta, haftaLŞK, ayLŞK dergi ve gazetelerde kö?e YaşIlarI Yaşmakta; görsel, i?itsel ve YaşIlI medYaşa kendi alanInda otorite olarak söyle?ileri ve görü?leri YaşInlanmaktadIr.
‘TRT 2‘ de 2000 Yılında ba?laYaş, YaşImcIlI?InI Ne?e Bilginer’in üstlendi?i; kendi alanInda önde ve toplumsal liderleri modellemeyi konu alan BAŞARI BasamaklarI programInI Ay?e Idem Tümer ile birLŞKte dört yIla YaşIn bir süre sunmu?tur.
Biçer aynI zamanda Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kurulu?larInda ve çe?itli sosYaş sorumluLŞK projelerinde e?itimler vermekte, danI?manLŞK YaşmaktadIr.
Türkiye Futbol Federasyonu ARPEG( Ara?tIrma , Planlama ve Geli?tirme),Yelken Federasyonu E?itim ve Sa?LŞK Kurulu, Kano ve Rafting ve Yüzme Federasyonu E?itim Kurulu, Golf Federasyonunda Sa?LŞK Kurulu Üyeli?i , (TMOK)Türkiye Milli OlimpiYaş Komitesi, Spor Bilimleri Derne?i, Veteran Tenisciler Birli?i, Futbol VakfI Mütevelli Heyeti Üyesi, ANLP, ISCHPER gibi yurtiçi ve yurt dI?Inda birçok mesLŞK kurulu?unun üyesidir.
Iki dönem Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeli?i YaşmI? olan Biçer, birçok uluslar arasI sportif ve bilimsel organizasyonlarda üst düzey sorumluLŞKlar almI?tIr.
Turgay Biçer, halen Marmara Üniversitesi BESYO, Spor Yöneticili?i Bölüm ve Anabilim dalI Ba?kanlI?InI yürütmekte; Ulusal ve Uluslar arasI birçok mesLŞKi projede yer almaktadIr.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2014/09/1

Tags

Share Now

About Author

Related Post