No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu faaliyet programInda olan GaziMAĞUSA Belediyesi Tenis Kulübü’nün düzenledi?i ve Ekim ayInIn ba?Indan beridir devam etmekte olan, puanlı Ersoy Birkan 12 Yaş AnI TurnuvasI’nda tek erkekler ve tek kIzlar final ve üçü3ncülük kar?Ila?malarI 11 Ekim Cumartesi günü gerçekle?tirildi.

OyuncularIn aileleri ve halk tarafIndan yo?un ilgi gösterilen finaLŞKar?Ila?malarInI GMB Meclis Üyeleri’nin YaşI sIra kentin çe?itli yerel yöneticileri de YaşIndan takip etti.

Tek erkekler final müsabakasI CelaLŞKonuklu ile Halil Gürsel arasInda oynandI ve Halil Gürsel 3-6 6-2 ve 6-2’LŞK setlerle 2-1 galip gelerek Şampiyonlu?a ula?tI. Tek kIzlarda ise Nergis Menemenci ile Meril SonakIn arasInda oynanan final müsabakasInI, Nergis Menemenci , 6-2 ve 6-3’LŞK setlerle 2-0 kazanarak Şampiyonlu?a ula?tI.

Üçü3ncülük kar?Ila?malarInda; tek erkeklerde Artemis ArIburun ile Mert Altay arasInda oynanan kar?Ila?mada, Mert Altay 6-1 ve 6-3’LŞK setlerle 2-0 galip gelirken; tek kIzlarda ise Azra YaşkIç ile Fatma Kayol arasIndaki müsabakada ise Azra YaşkIç, 6-4 ve 6-1’LŞK setlerle 2-0 galip gelerek üçüncülü?ü YaşaladI.

GMB Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Ba?kanI Cahit Kasapo?lu da dereceye giren raketlere kupalarInI takdim ederken YaştI?I konu?mada; yönetimini çok kIsa bir süre önce devraldIklarI kulübün Ersoy Birkan AnI TurnuvasI’nI haYaşa geçirebilmesi için çok çaba sarf etti?ini, ancak gerek miras bIraktI?I centilmenli?i, gerekse de GMB Tenis Kulübü’ne geçmi?teki hizmetleri dolayIsI ile Ersoy Birkan adIna bu turnuvanIn gerçekle?tirilmesinin çok önemli OLDUĞUnu belirterek, bu süreçte kendilerine kapIsInI hep açIk tutan Belediye Ba?kanImIz Sn. Ismail Arter’e te?ekkür etti ve GaziMAĞUSA halkI ile el ele vererek GMB Tenis Kulübü’nün yeniden KKTC’nin en önemli tenis merkezi haline getirilece?ini söyledi.

Ödül töreninin sonunda ise GaziMAĞUSA Tenis Kulübü’ne geçmi?te emek vermi?, eski yönetim kurulu ba?kanlarI olan Hasan Ali BIçak, Mustafa Emirzadeo?ullarI, Semra Gani, Ersoy Birkan, Server Erozan, Hüda Baykur ve Sercan Erozan’a pLŞKetler sunuldu..

 

Haber oluşturulma tarihi : 2014/10/11

Tags

Share Now

About Author

Related Post