No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun davetlisi olarak ülkemizde bulunan UluslararasI Tenis Antrenörü ve Tennis Consulting Direktörü Fabrizio Caldarone Lefkoşa Atatürk Spor KompLŞKsi içerisinde bulunan Federasyon KortlarInda ülkemiz tenisini tanImak ve sporcularImIzIn seviyelerini görmek amacIyle YaştI?I antremanlarda sporcularImIzI BAŞARIlI buldu. 5 günLŞK çalI?malarIn ve gözlemlerinin sonucunda Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’na bir rapor sunarak neler YaşIlabilece?i hususundaki görü?lerini payla?acak olan ItalYaş Antrenör bugün de antrenörlere yöneLŞK bir bilgilendirme ve soru cevap ?eklinde bir toplantI gerçekle?tirecek.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu sporcularImIzIn geli?imine katkIda bulunabilecek yurtdI?I ba?lantIlarInI güçlendirme adIna RusYaşve PolonYaşdan sonra ItalYaşdan da Tenis Akademisi ve UluslararasI Tenis Federasyonu’nun bazI bölgesel geli?im projelerinde görev alan Fabrizio Caldarone ile temas kurarak ülkemize davet etmi?tir Halen UluslararasI Tenis Federasyonu ile Tennis for Africa Projesini yürüten ItalYaş Hoca ülkemizde geçirdi?i kIsa süre içerisinde kendisine gösterilen YaşIn ilgiden ve ülkemizin güzelLŞKlerinden çok etkilendi?ini söyleyerek uygun ?artlar olmasI durumunda Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile birLŞKte çalI?maktan büyük mutluLŞK duYaşa?InI ve özelLŞKle BAŞARIlI genç sporcularImIzIn geli?imlerine ve uluslararasI tecrübe kazanmalarIna yöneLŞK katkIlar Yaşabilece?ini belirtmi?tir.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2015/09/1

Tags

Share Now

About Author

Related Post