No image

6-9 ŞUBAT 2011 tarihleri arasInda Ingiltere’nin Londra ?ehrinde Tenis E?itim Merkezinde düzenlenen Gelece?in YIldIzlarI KampIna katIlan KKTC Telsim’in ileti?im sponsoru OLDUĞU Eliz Maloney Ingilizlerden tam puan aldI. Günde Yaşla?Ik 4 saat tenis, 2 saat fiziksel, 1 saat kondisyon, 1 saat esnekLŞK toplam 8 saat antrenman Yaşan Gönyeli Tenis Kulübü 10 Yaş tenisçisi Eliz Maloney kamp süresince kendinden istenenleri fazlasIyla vermi? oldu. Eliz Maloney’in YaşInda kampa katIlan antrenörü Yusuf Yönlüer’le kamp süresince geli?tirilmesi gereken teknik,taktik ve fiziksel yönleriyle ilgili bilgiler veren kamp sorumlusu John Trehearn,ayrIca Eliz’in kamp süresince göstermi? OLDUĞU performanstan memnun olduklarInI ve gelecek 2 yIlda Yaşmak zorunda OLDUĞU e?itim ve maç programInI uygulamasI halinde dünYaşyIldIzI bir tenisçi olabilece?ini söyledi. Eliz Maloney’in antrenörü Yusuf Yönlüer’in YaştI?I açIklamada : KampIn en önemli yönünün bir yIldIz tenisçi oluna bilmesi için sporcuda istenen teknik, taktik, mental ve en önemlisi de fiziksel olarak nelerin olmasI gerekti?ini ve hangi programa göre YaşIlmasInIn gösterilmesiydi. ÖzelLŞKle E?itim merkezinin eLŞKtronik cihazlarla donatIlmI? olmasI tenisçimin fiziksel olarak ne durumda OLDUĞUnu da göstermi? oldu. Türkiye’de son 2 yIldIr Fiziksel testlerde 1 numara olan Eliz’in bu kamp da YaşIlan kontrollerde geli?tirilmesi gereken kas gruplarI da OLDUĞU nu ortaYaşçIkartmI? oldu.KIsacasI bu kamp da nasIl bir dünYaşyIldIzI olunabilece?ini ö?renmi? olduk. Ben bana ve tenisçime destek olan E?itim BakanlI?Ina,Tenis Federasyonuna, Gönyeli Tenis kulübüne, Ileti?im sponsorumuz KKTC Telsim’e ve de destek olan herkese te?ekkürlerimi iletirim.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2011/02/11

Tags

Share Now

About Author

Related Post