No image

7-8-9-10 Yaş sporcularImIza yöneLŞK her yIl Türkiye Tenis Federasyonu Fiziksel Testlerini uygulaYaş HocamIz Tolga Ak?it tarafIndan sporcularImIzn fizikseLŞKapasitelerinin ölçülece?i testler 25 MayIs 2013 Cumartesi günü Lefkoşa’da Federasyon KapalI Kortunda YaşIlacaktIr.KKTC ve Türkiye’de oynanacak müsabakalarIn ön?artI olan fiziksel testlere katIlacak tüm sporcularImIzIn kayItlarInI kulüpleri aracIlI?yle veYaşferdi olarak 23 MayIs 2013 tarihine kadar Federasyonumuza YaştIrabilirler.Kursun katIlIm ücreti 50.-TL ‘dir.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2013/05/16

Tags

Share Now

About Author

Related Post