No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, 2015 Yılında düzenlenecek olan Yusuf Yönlüer Masterler(Ilk 8) TurnuvasI 11-20 AraLŞK 2015 tarihleri arasInda Gönyeli Tenis Kulübünde düzenleniyor. Milli takIm ve Gönyeli Tenis Kulübü BAŞARIlI antrenörlerinden merhum Yusuf HocamIzIn adInI ta?IYaş Masterler turnuvasI adI altInda YaşIlacak olan turnuvaYaş yIl içerisindeki turnuvalarda oyuncularIn topladI?I puan sIralamasIna göre ilk 8 sporcunun mücadele edece?i 9-10-12-14-16-18 kIz ve erkek Yaş gruplarInIn katIlImlarIyla gerçekle?tirilecek.

Masterler TurnuvasIna katIlabilmek için gerekli kriterler a?a?Idaki gibidir:

O yIl içerisinde YaşIlan klasman turnuvalarInda toplanan puanlarIn sonrasInda olu?an sIralama sonucunda ilk 8 de yer alan sporcularIn katIlImInIn önceLŞKli OLDUĞU turnuvalardIr. KayIt süresi boyunca tüm sporcular turnuvaYaşkayIt Yaşabilirler. KayIt süresi tamamlandı?Inda puanI en yüksek 8 sporcu alInarak isimler belirlenir ve KKTF web sayfasIndan açIklanIr.

PuanlarIn e?itli?i halinde sIrasIyla; kazanIlan birinciLŞK, ikinciLŞK derecelerinin fazlalI?Ina bakIlarak 8 sporcu belirlenir. E?itli?in devam etmesi durumunda YaşI daha küçük olan sporcuYaşyIl/ay/gün) önceLŞK verilir. Bununda e?it olmasI durumunda turnuvaYaşilk kayIt Yaşan sporcu turnuvaYaşalInIr.

Bir sporcu örne?in, hem 10 Yaş hem de 12 Yaş turnuvalarIndan dolayI katIlIm hakkI elde etmi?se, bu sporcu sadece bir Yaş grubunu seçerek turnuvaYaşkayIt Yaşabilir.

Turnuva FormatI

9 Yaş grubu oyuncular master turnuvasInda ye?il top ile, 4 oyun üzerinden 3 kIsa set, 2 set alan kazanIr ?eklinde. Set içerisinde oyunlar 3–3 ise oyun 5’e uzaYaşak, 4–4 durumunda ise tie-break oyunu oynanacaktIr.

10 Yaş grubu oyuncular master turnuvasInda ye?il top ile, 6 oyun üzerinden 2 set ve setler 1–1 OLDUĞUnda, son set yerine 1 Süper Tie-Break oyunu oynaYaşak. Set içerisinde oyunlar 5–5 ise oyun 7’e uzaYaşak, 6–6 durumunda ise tie-break oyunu oynanacaktIr.

12-14-16-18 Yaş grubu oyuncular 6 oyun üzerinden 3 set,2 seti alan kazanIr ?eklinde ve her sette oyunlarIn 6-6 durumunda ise tie-break oyunu oynanacaktIr.

KKTF, web sayfasInda ilan edilen sIralama ve puanlarda, YaşlI?LŞK OLDUĞUnu dü?ünen sporcular KKTF kktenisfed@gmail.com e mail adresine itirazlarInI iletebileceklerdir. KayItlar bitiminden sonra YaşIlacak itirazlar haklI dahi olsa dikkate alInmaYaşaktIr. Liste kesinle?mi? olacaktIr.

Son kayIt tarihinden sonra sakatLŞK vb gibi nedenlerden dolayI son anda dahi olsa turnuvaYaşkatIlamaYaşak olan sporcular bu durumu KKTF ye bildirecekler ve böylece bir alt sIradaki sporcunun turnuva oynamasInI sa?lanacaktIr. Kuralar çekildikten sonra turnuvadan çekilen sporcunun yerine girecek olan sporcu turnuvadan çIkan sporcunun yerine YaşIlIr yeniden kura çekimi YaşIlmaz.

Masterler TurnuvalarInda GruplarIn olu?turulmasI

Puan sIrasIna göre sIralanmI? 8 sporcu, A ve B grubu olarak 4 erli 2 gruba ayrIlIr. Bu işlem YaşIlIrken;

• 1 NumaralI sporcu A grubuna yerle?tirilir,
• 2 NumaralI sporcu B grubuna yerle?tirilir,
• 3 ve 4 NumaralI sporcular kura ile ilk çIkan A grubuna, ikinci çIkan B grubuna yerle?tirilir,
• 5 ve 6 NumaralI sporcular kura ile ilk çIkan A grubuna, ikinci çIkan B grubuna yerle?tirilir,
• 7 ve 8 NumaralI sporcular kura ile ilk çIkan A grubuna, ikinci çIkan B grubuna yerle?tirilir ve gruplar belirlenmi? olur.
• Gruplarda sporcularIn aldI?I her galibiyete 2 ma?lubiyete 1 puan verilir,
• Grup maçlarI sonunda olu?an puan durumunda 2 sporcu arasInda puan e?itli?i durumunda kendi aralarInda YaştIklarI maça bakIlacaktIr,
• Grup maçlarI sonunda olu?an puan durumunda 3 veYaş4 sporcu arasInda puan e?itli?i olmasI durumunda sIrasIyla maç, set ve oyun averajIna bakIlacaktIr.

YaşI Final ve Final MaçlarI

Grup maçlarI sonunda A1-B2,B1-A2 ile çapraz e?le?erek YaşI final maçlarI kazananlarda final maçlarI oynaYaşak turnuva tamamlanacaktIr.

KIYaşet

• Sporculara turnuvayI düzenleyen kulüp tarafIndan 1’er adet t-shirt verilecektir.
• Oyuncular beYaş a?IrLŞKlI temiz ve düzgün tenis kIYaşeti ile (iç çama?Ir grubunu ça?rI?tIrmaYaş) müsabakalara katIlmak mecburiyetindedirler.
• So?uk havalarda başhakemin izni ile IsInmada ve maçlarda uygun e?ofman giyebilirler.
• KIzlar tayt üzerine etek giymek zorundadIrlar.
• OyuncularIn tenis aYaşkabIlarInIn altlarI saha zeminin bozmaYaşak niteLŞKte ve tabanlarI siYaş olmaYaşak ?ekilde olmalIdIr.
• OyuncularIn raketlerinde, çantalarInda, havlularInda ve ?ahsi e?YaşarInda kulüp veYaşsponsor firmalarIn amblemi olabilir.
• OyuncularIn IsInma ve maç sIrasInda giydikleri kIYaşetlerin üzerinde bulunabilecek, marka, amblem, sembol ve benzeri tanItIcI YaşI ve resimler; kollarda, Yaşada, çorapta, aYaşkabIda, tayt, ?apkada (amblem), ba? ve kol bandInda (amblem), ?ortlarda, eteklerde ve formalarda 30 cm²’den daha büyük ebatta olamaz.
• Turnuva sonunda düzenlenecek ödül töreninde oyuncular kulübün verdi?i t-shirt ile törene katIlacaktIr.

YukarIda belirtilen hususlara aykIrI davranan oyuncu, müsabaka hakeminin veYaşbaşhakemin ikazIna ra?men kIYaşetini bu maddede belirtilen biçimde 15 dakika içinde düzeltmez ise maçI oynamasIna izin verilmez ve hükmen ma?lup edilir.

• Turnuvada grup maçlarI gözlemci hakem, YaşIfinal ve final maçlarI imkân dâhilinde kule hakemi ile oynanacaktIr.
• Maçlar hafta içi saat 16.00,hafta sonu saat 09.00’da başlayacaktIr.
• Oyuncular kayIt Yaşarken kayIt forumlarIna sadece bir gün için bo? geçmek istedi?i günü veYaşsaati belirtebilir.
• Oyuncular sadece bir kategoriye kayIt Yaşabilirler.
• Tüm ilanlar www.kktf.org ve Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu resmi facebook sayfasIndan YaşIlacaktIr.

Ödüller

Masterler turnuvasIna katIlan tüm oyunculara turnuvanIn anlam, önemine uygun madalYaşveYaşpLŞKet, Şampiyona ve finaliste ise kupa veYaşPLŞKet verilecektir. KKTF imkan dâhilinde Şampiyon olan oyunculara 2016 Yılı içerisinde ödül verme hakkIna sahiptir.

TURNUVAYaşKAYIT YaşMAK ISTEYEN OYUNCULAR EK’TEKI FORMU DOLDUĞUP kktenisfed@gmail.com
ADRESINE GÖNDERMELERI GEREKMEKTEDIR. TURNUVA KATILIM LISTESI WEB SAYFAMIZDAN
9 ARALŞK 2015 GÜNÜ SAAT 20.00’DE YaşINLANACAK VE ITIRAZ SÜRESI 10 ARALŞK SAAT 12.00’A KADAR OLACAKTIR.

EK’TEKI FORMU DOLDUĞUP TURNUVAYaşKAYIT YaşAN SPORCULAR YUKARDAKI TÜM MADDELERI KABUL ETMI? SAYılıR.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2015/12/5

Tags

Share Now

About Author

Related Post