No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu olarak Spor Dairesinden ve Federasyon bütçemizin imkanlarI çerçevesinde sporcularImIzIn yurtdI?Indaki turnuvalara katIlImlarInI sa?lamaYaşçalI?maktayIz. Bu katIlImlarla ilgili olarak iki ana kriteri göz önünde bulundurulmaktadIr. Bunlardan birincisi sporcularImIzIn o yIl içerisinde katIldIklarI turnuvalarda elde ettikleri puanlarla olu?an klasman listelerindeki dereceleridir. Buna ek olarak kIsItlI bir katIlIm imkanI OLDUĞUndan bu imkanI mümkün olan en fazla sayIda BAŞARIlI sporcumuza verme adIna iki kategoride de dereceye giren sporcularI sadece kendi Yaş kategorileri için belirlenen listelere dahil etmekte di?er kategoride ise bir sonraki sIrada bulunan sporcumuzu takIma dahil etmekteyiz.
Bu yIlki takImlar 1 Ocak 2015 ve 15 Haziran 2015 tarihleri arasInda oynanan turnuvalardaki puanlar dikkate alInarak belirlenmi?tir. Konu hakkInda yeterli bilgi sahibi olunmamasIndan kaynaklanan farklI yorumlara sebebiyet verilmemesi adIna bu açIklamayI Yaşma gereklili?i duyulmu?tur.

K.K.TENIS FEDERASYONU YÖNETIM KURULU

 

Haber oluşturulma tarihi : 2015/06/29

Tags

Share Now

About Author

Related Post