No image

14 Mart 2016 tarihinde başlayacak ve 27 Mart 2016 tarihinde tamamlanacak olan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Lefkoşa Şehir Kulübü Veteran TurnuvasIna katIlacak oyuncularIn lisans çIkartmak için “Sa?LŞK Raporu” alarak federasyona sunabilmeleri için “Sa?LŞK Raporu” alma süresi Mart 2016 sonuna kadar uzatIlmI?tIr. Veteran oyuncularIn belirtilen tarihe kadar raporlarInI tamamlamalarI gerekmektedir.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2016/03/9

Tags

Share Now

About Author

Related Post