No image

KKTF Faaliyet takviminde açIklanan ve 3 Ocak’da ba?laYaş transfer dönemi 16 Ocak saat 18.00’de sona erecek.

2017 Yılı yeni lisans veYaştransfer olacak olan oyuncular için;

-2 adet foto?raf
-KimLŞK kartI veYaşpasaport fotokopisi
-Sporcu temel sa?LŞK muayene formu(2016 Yılında YaşIlan muayene geçerli sayIlacaktIr.)
-Yeni Lisans ba?vuru formu
-Muhtar tasdik formu(18 YaşIndan küçükler için)
-YaşancI oyuncular için ö?renci belgesi veYaşoturma izin belgesi
-Yeni Lisans ücreti 50₺ (Transfer ve yeni lisans çIkaracak oyuncular dahil)
-Bonservis YaşIsI (Transfer olacak oyuncular için)
-Transfer ba?vuru formu (Transfer olacak oyuncular için)

Ba?vurular hafta içi 15.00-18.00 saatleri arasInda KKTF idari binasIna YaşIlacaktIr.

Eksik evrakla YaşIlan ba?vurular alInmaYaşaktIr.

(EK’TE YENI LISANS BA?VURU FORMU, TRANSFER BA?VURU FORMU, MUHTAR TASDIK FORMU VE SPORCU TEMEL SA?LŞK MUAYENE FORMUNU BULABILIRISNIZ.)

 

Haber oluşturulma tarihi : 2017/01/6

Tags

Share Now

About Author

Related Post