No image

RusYaş#8217;daki temasI de?erlendiren Tenis Federasyonu Ba?kanI Saffet Barutçu; “Ekibimize büyük bir ilgi gösterilmi?tir. Sporcular çok güzel arkada?LŞK kurdular. Bunun devamI yönünde giri?imlerimiz Yapılmıştır”

RusYaş#8217;nIn Sochi kentinde düzenlenen ‘UluslararasI Adler Tenis TurnuvasI’nda iki üçü3ncülük elde ettik.

26 Haziran–3 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekle?en ‘UluslararasI Adler Tenis TurnuvasI’nda Büyük Erkekler Kategorisi’nde Enis Irgara ve Büyük BaYaşlar Kategorisi’nde Irem Ilerici üçüncü oldular.

RusYaş#8217;nIn Sochi kentinde Adler Tenis Akademisi’nde düzenlenen turnuva süresi boyunca Temsilcilerimiz, Rus tenisçileri ile ortak antrenmanlar ve ikili müsabakalarda temasta bulundu. TurnuvanIn açIlI? ve kapanI? seremonilerinde konu?ma Yaşan Tenis Federasyonu Ba?kanI Saffet Barutçu, RusYaşile ili?kilerin geli?tirilmesi yönünde YaşIlan giri?imlerin verdi?i olumlu sonuçlardan dolayI duydu?u mutlulu?u ifade etti.

Sochi Belediyesi Ba?kan YaşdImcIsI, Bölge Spor Komitesi Ba?kanI ve Ba?kan YaşdImcIsI’nIn da hazIr bulundu seremonilerde “Ekibimize büyük bir ilgi gösterilmi?tir” diyen Barutçu ekledi, “Sporcular çok güzel arkada?LŞK kurdular. Bunun devamI yönünde giri?imlerimiz Yapılmıştır” ?eklinde konu?tu.

UluslararasI Adler Tenis TurnuvasI’nda KKTC adIna mücadele eden tenisçilerimiz; ?ükriye Özboran, Kemal Türker, Irem Ilerici, Enis Irgara, Mehmet Sonat, Ömer KofalI, Suzan Pakan, AsYaşÇebiç YaşInda, antrenör Yusuf Yönlüler, Tuncel Türker ile Mehmet ?enol ve Tenis Federasyonu Ba?kanI Saffet Barutçu’dan olu?uyordu.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2008/01/1