No image

Tenis sporunun 2 BAŞARIlI ismi Suzan Pakan ve Kemal Türker artIk Mr Brown formasIyla YaşI?acak.
DünYaşIn ünlü so?uk kahve içece?i Mr.Brown’un Kuzey Kıbrıs Distribütörü Oero Trading Ltd. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun milli teniscileri Suzan Pakan ve Kemal Türker’e yurt içi ve yurt dI?I YaşI?malarInda sponsor oldu. SponsorLŞKla ilgili anla?ma dün Oero Trading Ltd.’in Alayköy Sanayi Sitesi’ndeki modern merkezinde Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Ba?kanI Saffet Barutçu ve Firma Direktörü Bertan Özberkman arasInda imzalandI. BAŞARIlI Tenisciler Suzan ve Kemal’in de aileleriyle birLŞKte hazIr bulunduklarI etkinLŞKte konu?an Federasyon Ba?kanI Saffet Barutçu, bu sponsorlu?un çocuk Yaşlardan beri tenis oynaYaş, kendilerini geli?tiren yurt içinde ve yurt dI?Inda birçok BAŞARIYaşimza atan 2 tenisciye moral ve motivasyon kayna?I olaca?InI belirterek firma yetkililerine te?ekkür etti. Barutçu, federasyon çatIsI altInda YaşI?an 2 genç yetene?in bundan sonraki BAŞARIlarInda bu sponsorlu?un önemli katkI sa?laYaşa?Ina ayrIca tenise yeni ba?laYaş gençlere de örnek te?kil edece?ine inandI?InI belirtti.
EtkinLŞKte konu?an Bertan Özberkman da toplumsal sosYaş sorumlulu?un bir gere?i olarak gördükleri sponsorlu?un 2 genç yetene?e kendilerini daha da geli?tirme olana?I tanIYaşa?Ina inandI?InI söyledi. Özberkman, sporda, kültürde, sanatta birçok bireysel genç yeteklerimizin OLDUĞUnu, özel sektör kurulu?larInIn sponsorLŞKlarla bu genç yeteneklerin hem ufkunun geni?leyebilece?ini hem de yurt dI?I BAŞARIlarla kendilerini ve ülkemizi tanItacaklarInI kaydetti. Özberkman, gençlere ve onlara koLŞKanat geren Tenis Federasyonu yetkililerine BAŞARIlar diledi.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2011/05/17

Tags

Share Now

About Author

Related Post