No image

2017 Yılı için oyuncular daha önceki yIllarda çIkarmI? olduklarI lisanslarInI
-ek’teki sa?LŞK raporunun onayI
-lisans yenileme ücreti 50₺
-YaşancI oyuncular için oturma izni veYaşö?renci belgesi

Ba?vurular hafta içi 15.00-18.00 saatleri arasInda KKTF idari binasIna YaşIlacaktIr.

2016 Yılı içerisinde lisansI aktif olan oyunculardan sa?LŞK raporu istenmeyecek.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2017/01/6

Tags

Share Now

About Author

Related Post