No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu OLAĞAN geneLŞKurul toplantIsI 24 Ocak 2015 Cumartesi günü saat 14:00’de K.K.Tenis Federasyonu idari binasInda a??a?Ida belirtilen gündemle toplanacaktIr.

GÜNDEM

1-AÇILI?
2-BA?KANLŞK DIVANININ OLU?UMU
3-2014 FAALIYET PROGRAMININ ONAYLANMASI
4-2014 MALI RAPORUN ONAYLANMASI
5-BA?KANLŞK SEÇIMI
6-2015 FAALIYET RAPORUNUN GÖRÜ?ÜLMESI
7-DILŞK VE TEMENNILER
8-KAPANI?

 

Haber oluşturulma tarihi : 2015/01/17