No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Lefkoşa Şehir Kulübünün düzenledi?i 8-10 ŞUBAT 2017 tarihleri arasInda Mark Tennant’In antrenörlere uygulamalI konferans ve 8-9-10-12 Yaş oyuncularIn katIlabilece?i antreman programI için kayItlar sInIrlI sayIda olup ilk ba?vuru kayDoğur prensibine göre her kategori 8 oyuncu ile sInIrlandIrIlmI?Ir.

Oyuncular için antremanlara katIlIm ücreti 50₺,

Antrenörler için Antrenörlük belgesi veYaşoyuncu lisansI olmasI zorunlu olup, tüm antremanlara ve konfreanslara 100₺ kar?IlI?Inda katIlabileceklerdir.

Ba?vurular 4 ŞUBAT 2017 saat 15.00′ kadar olup, kktenisfed@gmail.com ‘a YaşIlI olarak YaşIlmasI gerekmektedir.

9,10 ve 12 Yaşlar icin kontenjan dolmu?tur..

 

Haber oluşturulma tarihi : 2017/01/26

Tags

Share Now

About Author

Related Post