No image

KKTF 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSU

Kursun yeri: KKTF Tesisleri

Başvuru Tarihleri: 25 Eylül-2 Ekim 2020

Kurs Eğitim Tarihleri: 5-9 Ekim 2020

Kurs Saatleri: 09:30 – 13:30 

(Teknik-Taktik dersleri Kort’ ta uygulanacak dersler)

Kurs Eğitmeni: ÇAĞLAR İZKAN

 

 

ANTRENÖR EĞİTİM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILACAK ŞARTLAR

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Bütün kademeler için geçerli olup, Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş̧ veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş̧ hükümler hariç̧ olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış̧ olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş̧, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü̈ bulunmamak;

d) En az 18 yaşını doldurmuş̧ olmak,

e) Federasyon disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç̧ yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış̧ olmak.

  

 

KURSA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENEN EVRAKLAR

 

NOT: EVRAKLAR ŞEFFAF DOSYA HALİNDE KKTF İDARİ AMIRLIGINE TESLİM EDİLECEKTİR.

a) 2 adet vesikalık fotoğraf

b) Sağlık Raporu

c) Diploma Sureti

d) Federasyondan 6 aydan fazla ceza almadığına dair yazı ( Aslı )

e) Kimlik Fotokopisi ( Fotoğraflı )

f) Milli Sporcu olanlar Millilik Belgesi getireceklerdir ( varsa )

 

Kurs kayıt ücreti:  900 TL

Tags

Share Now

About Author

Related Post