No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu olarak ülkemizde düzenlenen turnuvalarda görevlendirmek üzere aday hakemler yeti?tirmek amacI ile 10-11 Ocak 2014 tarihlerinde bir kurs düzenleme kararI almI?tIr.
Kulüplerimizin, 2015 Yılı içerisinde düzenlemek için Federasyona düzenlemek için ba?vurdu?u turnuvalarda, turnuva ba?lama tarihinden iki hafta önce turnuvayI organize edecek olan kulüp tarafIndan federasyona bildirece?i tertip komitesi ve hakem listelerinde olacak olan hakemlerin bu kursa katIlmalarI ve geçen senelerde hakemLŞK belgesi olan hakemlerinde güncelleme Yaşmak amacI ile katIlmasI zorunludur.
Kulüplerimizin üyeleri arasInda a??a?Ida belirtilen niteLŞKlere sahip hakemLŞK Yaşabilecek adaylarIn kursa katIlImI konusunu te?vik etmeleri ve kursa katIlmak isteyenlerin isimlerini 6 Ocak 2014 tarihine kadar kktenisfed@gmail.com adesine mail göndermelerini rica ederiz. Kursa katIlIm ücreti 75₺ dir.

ADAY HAKEM KURSUNA KATILACAKLARDA ARANAN NITELŞKLER

1. K.K.T.C. veYaşT.C. kimLŞK kartI fotokopisi
2. 16 YaşIndan büyük olup en son mezun OLDUĞU okulun diploma fotokopisi
3. 2 adet vesikaLŞK foto?raf
4. HakemLŞK YaşmasIna engel sa?LŞK sorunu ve fiziki bir engel bulunmadI?InI gösteren sa?LŞK raporu
5. P.G.M.’den alInan karakter belgesi.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2014/12/26

Tags

Share Now

About Author

Related Post