No image

Federasyonumuz Lig MüsabakalarI ve Federasyon ve Kulüplerimiz tarafIndan düzenlenecek bireysel turnuvalarIn daha düzenli ve kurallar çerçevesinde oynanmasIna yöneLŞK olarak hakemLŞK müesesesinin geli?tirilmesi kararInI almI?tIr.Bu çerçevede müsabakalarda görev Yaşacak hakemlere yöneLŞK e?itim ve çalI?ma prensiplerinin belirlenmesine yöneLŞK çalI?malar ba?latIlmI?tIr. Bu çerçevede gerek Kulüplerimiz tarafIndan isimleri önerilen hakem adaylarI gerekse bugüne kadar düzenlenen Aday HakemLŞK KurslarIna katIlan ki?ilerle yöneLŞK 20 AraLŞK 2014 Cumartesi saat 10:00’da Federasyon BinasInda bir bilgilendirme ve görü? alI? veri?i YaşIlmasIna yöneLŞK bir toplantI düzenlenecektir.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2014/12/19

Tags

Share Now

About Author

Related Post