No image

Tüm Kulüplere,
2015 Büyükler Ligi’ne katIlacak olan takImlar takIm listelerini 10 ŞUBAT 2015 SalI günü saat 17:00’e kadar takIm sporcularInIn isim listesini Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu idari binasIna ula?tIrmalarI gerekmektedir.TakIm listesinde bulunan sporcularIn 2015 Yılı lisans işlemlerinin en geç 16 ŞUBAT 2015 pazartesi gününe kadar tamamlanmI? olmasI gereklidir.2015 Büyükler ligi kura çekimi 17 ŞUBAT 2015 salI günü saat 18:00’da federasyon idari binasInda YaşIlacaktIr.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2015/02/6

Tags

Share Now

About Author

Related Post