Antrenörün yapması gerekenler

 • Velileri sistemin içerisine mutlaka bulaştırınız.
 • Çocuklardan olan beklentilerinizi velilere açık bir şekilde anlatınız.
 • İlgisiz, aşırı ilgili ve destekleyici veli özelliklerini öğreniniz.
 • Velilere büyük muamelesi yapınız, çocuklara velileri yüzünden kötü davranmayınız.
 • Velilerin davranışlarının çalışmalarınıza yardımcı mı, yoksa yıkıcı mı olduğunu belirleyiniz. Davranışlarının zararlı olması durumunda velileri uyarınız.
 • Velilere hangi davranışlarının çocuklarına zarar vereceği veya yardımcı olacağını anlatınız. Davranışları zarar verici olduğunda uyarınız.
 • Ailelere onlarla bir takım uyumu içerisinde çalışmak istediğinizi anlatınız.
 • Ailelere çocukları ile ilgili aylık ilerleme raporu düzenleyiniz.
 • Ailelerle belli periyodlarla düzenli toplantılar yapınız.
 • Aileler ile ilişkilerinizde tutarlı ve kararlı davranışlarda bulununuz.
 • Her zaman kontrollu ve hislerinize hakim olunuz.

Antrenörün yapmaması gerekenler

 • Velilere çocukları ile ilgili gerçek ve doğru bilgiler veriniz. Potansiyeli olmayan bir oyuncunun velisine ileriye dönük şampiyon olabilir gibi ümit verici konuşmalardan kaçınınız.
 • Ailelere her şeyi size bırakmalarını söylemeyiniz.
 • En son hedefin kazanmak olduğunu söylemeyiniz.
 • Aileler ile münakata etmeyiniz, çelitkili durumlara dütmayiniz.
 • Çocukların gözünde ailelerin rolünü almaya çalışmayınız.
 • Sadece tek bir oyuncunun ileride şampiyon olabileceğini ve sizi onurlandıracağını düşünmeyiniz.
 • Ailelerin davranışlarının hemen değişip, istenilen kalıplara gireceğini dütünmeyiniz.
 • Ailelerle ilişki kurmaktan kaçınmayınız.
 • Ailelerin etkisinde kalarak, grup içerisindeki diğer çocukları ihmal edip onların çocukları ile ilgilenme gibi davranışlardan kaçınınız.