No image

1. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ve Gönyeli Tenis Kulübü tarafIndan, 29-31 OCAK 2016 tarihleri arasInda Korienum Golf Resort tesislerinde kamp düzenlenecektir.

2. 11-20 AraLŞK 2015 tarihleri arasInda Gönyeli Tenis Kulübünde düzenlenen Yusuf Yönlüer Masterler TurnuvasIna puan sIralamasI esasI ile katIlan ve 9-10-12-14-18 kIz ve erkek Yaş gruplarInda 1. olan oyuncular adI geçen kampa ücretsiz olarak katIlacaktIr.

3. AdI geçen otelin konaklama imkânI yetersiz OLDUĞUndan YaşIlan çalI?malar sonucu ek imkânlar da YaşatIlmasIna ra?men kampa katIlma sayIsI 1. olan oyuncular ile birLŞKte 45 olarak sInIrlI kalmI?tIr.

4. Spor ahLŞKI ve adalet bilinci esas OLDUĞUndan 45 ki?iLŞK kamp kontenjanIna önceLŞKle turnuvaYaşkatIlan oyuncularIn ba?vurularI ve turnuva sIrasInda aldI?I dereceler dikkate alInarak yerle?tirme YaşIlacaktIr.

5. Kontenjanda yer kalmasI durumunda www.kktf.org sayfasInda 10 Ocak 2016 Pazar günü ek kayIt süresi açIlIp, turnuvaYaşkatIlamaYaş ancak Yaş kategorisinde ilk 8’de yer alan oyuncularIn sIralamasI dikkate alInarak yerle?tirmeye devam edilecektir.

6. Kampa katIlabilmek için önceLŞKle ekte bulunan form dikkatlice ve her istenen bilgi do?ru bir ?ekilde dOLDUĞUlarak 9 Ocak 2016 Cumartesi günü saat 14.00’a kadar kktenisfed@gmail.com adresine internet aracIlI?I ile gönderilecektir. ?ahsen, telefon, antrenör aracIlI?I veYaşkulüp tarafIndan YaşIlan ba?vurular dikkate alInmaYaşaktIr. 9 Ocak 2016 saat 14.00’dan sonra YaşIlacak ba?vurular kabul edilmeyecektir.

7. Kampa katIlma hakkI kazanan oyuncular için iki günLŞK konaklama ücreti 120 € (Euro) olarak belirlenmi?tir. (3 ö?ün yemek, konaklama, konferanslar, tenis antrenmanI, kondisyon antrenmanI, gece etkinLŞKleri dahil).

8. Kampa katIlma hakkI kazanan oyuncularIn listesi 10 Ocak Pazar www.kktf.org adresinden açIklanacak ve kayIt ücretleri 12 Ocak 2016 SalI günü saat 18.00’a kadar KKTF görevlisi Ercüment Ferhat Çakmak’a verilmesi gerekmektedir. KayIt ücretlerini belirtilen saate kadar YaşIrmaYaş oyuncular listeden çIkarIlIp sIradaki oyuncu kampa davet edilecektir.

Duyurunun sporculara iletilme sorumlulu?u kulüplerindir..

 

Haber oluşturulma tarihi : 2016/01/6

Tags

Share Now

About Author

Related Post