No image

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 9-15 Temmuz 2014 tarihleri arasInda UluslararasI Tenis Federasyonu Antrenör E?itmeni Piotr Unierszky tarafIndan 1.kademe Antrenörlük kursu ve antrenör geli?im semineri düzenledi.
9-12 Temmuz 2014 tarihleri arasInda 1.kademe Antrenörlük kursuna 20 antrenör adayI 14-15 Temmuz 2014 tarihleri arasInda Antrenör geli?im seminerine ise 15 antrenörün katIlImIyla gerçekle?ti. Dersler teorik ve uygulamalI olarak YaşIldI. Seminere katIlanlara; Tenisin teknik ve taktik geli?iminde modern e?ilimler ile Tenis AntrenmanlarInIn PlanlanmasI konusunda bilgiler verildi. Seminer sonrasInda Tenis Federasyonu Ba?kanI Saffet Barutcu ,Piotr Unierszky’e katkIlarIndan dolayI te?ekkür pLŞKeti verdi.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2014/07/15

Tags

Share Now

About Author

Related Post