No image

9-12 Temmuz 2014 tarihleri arasInda UluslararasI Tenis Federasyonu Antrenör E?itmeni Piotr Unierszky tarafIndan düzenlenecek olan 1.kademe Antrenörlük kursu 9 Temmuzda ba?ladI.21 aday 1.kademe tenis antrenörünün katIldI?I kursa 4 günün sonunda YaşIlacak teorik ve pratik sInavlar sonucunda BAŞARIlI olanlara belgeleri verilecektir.

 

Haber oluşturulma tarihi : 2014/07/9

Tags

Share Now

About Author

Related Post