Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu

KKTF Büyükler Ligi Talimatı,Takım Listeleri,Kura çekimi sonunda oluşan gruplar ve Fikstür Açıklandı..
KKTF Büyükler ligi takım listeleri ve gruplari belirlendi.KKTF Büyükler ligi kura çekimi kulüp temsilcilerinin katılımıyla Lefkoşa Şehir Kulübünde çekildi.

Kadınlarda yedi,erkeklerde beş takımın mücadele edeceği KKTF Büyükler ligi başlıyor.

Ek'te son takım listelerini,kura çekimi sonundaa oluşan grupları ve haftalık fikstürleri görebilirsiniz.

DAÜ,YDÜ ve GAÜ takımlarının Türikye de katılacakları Üniversiteler arası turnuvaların tarihleri henüz açıklanmadığı için bu takımların fikstüründe değişiklik olabilir.
KULÜPLERARASI TENİS LİGİ TALİMATI-2017

1. KAPSAM: Kulüplerarası Tenis Ligi’nin düzenlenmesi, idari ve teknik konularda uygulanacak usul ve esaslar bu talimatta belirlenmiştir. Ligin oynanması sırasında olabilecek değişiklikler ve tamamlamalar dâhil her türlü bilgi akışı KKTF ilan panosu veya web sayfası aracılığı ile yapılacaktır.

2. DAYANAK: Bu Talimat Tenis Müsabaka Yönetmeliğinin 24. maddesi uyarınca çıkarılmıştır.

3. KATEGORİLER VE YAŞ SINIRI: Kulüplerarası Tenis Ligi Erkekler ve Kadınlar olmak üzere iki kategoride oynanacaktır. Kulüpler kadınlar ve erkeklerde 2004 yılından daha küçük sporcu listelerine yazamazlar.

4. LİGİN OYNANIŞI: Tenis ligi erkeklerde takım listelerinde bulunan ilk beş sporcunun puanları toplamı, kadınlarda ilk üç sporcunun puanları toplamı alınarak takım puanları belirlenerek sıralama oluşturulur.
Erkek takım sayısı beş olduğundan tek devreli lig usulü maçlar oynanacaktır. Maçların sırası;

1.Hafta 5-3,4-2
2.Hafta 3-1,4-5
3.Hafta 1-4,2-5
4.Hafta 2-3,5-1
5.Hafta 1-2,3-4


Kadın takımları sayısı 7 olduğu için takımlar A ve B grubu olacak şekilde iki gruba ayrılacaklardır. Takımlar gruplara yerleştirilirken takım puanlarına göre 1 ve 2nci sırada olan takımlar kura ile A ve B grubuna yerleştirilir. Bu işlem 3 ve 4ncü sıra,5 ve 6ncı sıra, 7 ve 8nci sırada olan takımlar için tekrarlanır. Gruplarda yer alan takımlar hepsi birbirleriyle oynayacak şekilde aşağıda verilen sırada birbirleriyle maç yapacaklardır.

4 lü Grup Maç sırası
1.Hafta: 4–1, 2–3
2.Hafta:1–3, 2–4
3.Hafta:1–2, 3–4

3 lü Grup Maç sırası
1.Hafta: 3–1
2.Hafta: 2–3
3.Hafta: 1–2

Grup maçları sonunda, A grubu 1ncisi B grubu ikinci ile B grubu 1ncisi A grubu 2ncisi ile çapraz eşleşerek yarı final maçları oynanır. Sonrasında maçlarını kazanan takımlar final kaybeden takımlar ise 3’ncülük maçları oynarlar.

Kadınlar da Final ve 3ncülük maçları Erkeklerde 4.Hafta ve 5.Hafta maçları Girne Belediyesi Tenis Kulübünde oynanacaktır.

5.MÜSABAKA YERLERİ VE SAATLARİ: Müsabakaların yer ve saatleri Federasyon tarafından belirlenir. Maçların başlama saatini Başhakem belirler.

6. MÜSABAKA TARİHLERİ VE ERTELEME: Kulüplerarası Tenis Ligi müsabakalarının tarihleri Federasyonca Saptanır ve Müsabakalara katılan Kulüplere duyurulur. Hava koşullarının elverişsiz olması, en az iki oyuncusunun sınavlarının olması veya yurt dışındaki turnuvalara katılacak oyuncuların veya takımların yazılı olarak federasyona bildirilmesi ile mazereti Federasyonca kabul edilen sebepler dışında herhangi bir sebeple erteleme yapılamaz. Ertelenen tüm müsabakalar fikstür de sadece tarih değişikliği yapılarak KKTF belirlediği tarihte oynanır. Herhangi bir sebepten dolayı erteleme tüm takımlar değil iki takım veya daha fazla olması halinde o hafta içerisinde veya Federasyonun belirleyeceği herhangi bir tarih de oynanmasına karar verebilir.

7. BAŞHAKEM: Müsabakaların başhakemleri Federasyon tarafından atanır. Başhakemler müsabakaların bitimini takip eden gün içinde karşılaşma sonuçlarını gösteren bir raporu Federasyona faksla, maille veya elden göndermekle yükümlüdür. Bu raporda, varsa yapılan itirazlar ile sportmenliğe aykırı davranışlar da gerekçeli olarak belirtilir.

8. MÜSABAKALARIN ŞEKLİ: Kulüplerarası Tenis Ligi müsabakaları erkelerde üç tek ve iki çift kadınlarda ise iki tek ve bir çift maçı olarak oynanır. Maçlar teklerde her sette tie - break uygulamalı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır şeklinde oynanır. Çiftlerde karar puanlı, 3 set üzerinden 2 set alan kazanır şeklinde oynanır. Çiftlerde 3. set oynanması halinde 3. set süper tie-break (10 puan) olarak oynanır.

Müsabakalar erkeklerde tekler 3–2–1 ve çiftler 2–1 numaralı oyuncuların maçları ile kadınlarda tekler 2–1 ve çiftler maçı sırasıyla oynanır. Ancak, mücbir sebeplerden ötürü başhakem maçların sıralamasında değişiklik yapabilir. Saha sayısı müsait ise, bütün maçlar aynı anda başlayabilir.
1. ve 2. Çift takımlarını belirlerken oynayacak sporculara 1-4 arasında (genel listedeki sıra korunarak) numara verilir. Beraber oynayacak sporcuların sayılarının toplamı küçük olan 1. Sıraya diğeri 2. Sıraya yazılır. Puanların toplamının eşit olması durumunda hangi takımın 1. Sırada oynayacağına takım kaptanı karar verir. Tek maçların bitiminden sonra çift maçı oynanır. Son tek maçını oynayan sporcunun, çift maçını da oynayacak olması halinde her iki maç arasında en az yarım saat dinlenme hakkı vardır.

Maçlar esnasında antrenörlük belgesine sahip ve federasyona yıllık güncellemesini yapan antrenörler sahada oyuncusunun yanına oturabilir. Ancak antrenör oyuncusuna taktik vermek vb. amaçla sadece oyun aralarında konuşabilir. Aksi davranış içerisinde görülen kaptanın oyuncusuna, taktik vermeden ceza uygulaması yapılır.

9. SAHALAR: Müsabakaların tümü, ayni satıh kaplamalı sahalarında oynanır. Müsabakaların tamamının aynı satıh kaplamalı sahalarda oynanamayacağı anlaşılırsa başhakem maçların başka satıhlı, açık veya kapalı, gerekirse ışık altında nizami sahalarda oynanmasına izin verebilir.

10. TOPLAR: Müsabakaların topları Tenis Federasyonu tarafından temin edilir. Her maç için yeni bir kutu nizami top açılacaktır. Müsabakaların uzaması durumunda ve Başhakemin gerekli görmesi halinde ikinci bir yeni kutu top açılacaktır.

11. KLASMAN: Kulüplerarası Tenis Ligine katılan sporcuların klasman sıralamasında büyükler ferdi klasman sıralaması esas alınır.

Sporcuların klasman sıralamasında yer almaması veya geçerli sebeplerle turnuvalara katılmaması nedeniyle puanının bulunmaması hallerinde, klasman yeri ilgili kulüp tarafından belirlenir.

12. TAKIM LİSTELERİ: Kulüpler arası Tenis Ligine katılan kulüpler, en geç Federasyonun belirlediği son başvuru tarihinde 11. maddedeki esaslara uygun olarak düzenleyecekleri Takım Listelerini Federasyona tevdi ederler. Sıralama listeleri, Federasyonca onaylandıktan sonra uygulanır. Takım puanları belirlenirken kadınlarda ilk 3 erkeklerde ilk 5 oyuncunun toplam puanı takım puanını oluşturur.

13. MÜSABAKA LİSTELERİ: Müsabakalara katılacak takımların kaptanları sporcu sıralama listelerini düzenleyerek müsabakaların başlama saatinden 15 dakika önce Başhakeme imzalı 1 nüsha olarak verirler. Listeler verildikten sonra değişiklik yapılamaz.

14. KLASMAN VE YAŞ SINIRINA AYKIRI SPORCU OYNATMA: Sporcu klasman sıralamasına ve yaş sınırı kuralına aykırı olarak sporcu oynatıldığı yolundaki itirazların, maçın bitiminden sonra en geç bir saat içinde takım kaptanları tarafından Başhakeme yazılı olarak yapılması gerekir. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.

Klasman esaslarına ve yaş sınırına aykırı olarak oyuncu oynatıldığı anlaşılan takımın o maçı rakibi lehine 6–0 ve 6–0 hükmen yenik sayılır.

15.YABANCI OYUNCU: Takımlar listelerine istedikleri kadar yabancı oyuncu yazabilirler. Müsabaka günü kadınlarda bir oyuncu erkeklerde ise iki oyuncu oynatma hakları vardır.

16. EKSİK SPORCU İLE OYNAMA: Bir müsabaka esnasında, sporculardan birinin oyunu terk etme zorunda kalması halinde, oyunu terk eden sporcunun kazanmış olduğu set ve sayılar nazara alınır.
Hakem tarafından oyundan atılan sporcunun almış olduğu set ve sayılar geçersizdir. Müsabakalara erkeklerde 3 kadınlarda 2 sporcudan aşağı kurulmuş bir takımla katılınamaz.

Bir takımın eksik sporcu ile müsabakalara katılması halinde, o takımın oynamadığı maç rakibi lehine 6–0 ve 6–0 hükmen kazanılmış sayılır.

17. MÜSABAKALARA KATILMAMA: Kulüplerarası Tenis Ligine, özrü Federasyonca kabul edilmeyen nedenlerle, müsabakalara katılmayan veya katıldığı halde müsabakalardan çekilen takımlar hükmen yenik sayılır. İki defa hükmen yenik sayılan takım ligden ihraç edilir.

18. MÜSABAKA SONUÇLARI: Kazanılan müsabakaların toplamı, rakip takımdan en az bir fazla olması halinde kazanan takıma (2) puan, kaybeden takıma ise (1) bir puan verilir.

19. PUANLARIN EŞİTLİĞİ (AVERAJ):
Takımların puanlarının eşitliği 2 takım arasında olması halinde:
Kendi aralarındaki müsabakaların sonucuna bakılır.

Takımların puanlarının eşitliği 3 veya daha fazla takım arasında olması halinde:

a) Kazanılan ve kaybedilen maç sayısının farkına bakılır. Bu eşitse,
b) Kazanılan ve kaybedilen set sayısının farkına bakılır. Bu eşitse,
c) Kazanılan ve kaybedilen oyun sayısının farkına bakılır.
Bu suretle, maç, set veya oyun sayısı üstün olan takım, galip sayılır.

20. YOLLUK: Federasyonca görevlendirilen kişilerin yolluk ve yevmiyeleri ile hakem ücretleri Federasyon bütçesinden karşılanır.

21. MEVZUATI BİLİYOR SAYILMA: Kulüplerarası Tenis Ligine katılan kulüpler Tenis Müsabaka Yönetmeliği ile iş bu Talimat Hükümlerini biliyor sayılırlar.

K.K.TENİS FEDERASYONUTüm Haberler
Haber NoHaber BaşlığıTarih
670KKTF Puanlı Girne Belediyesi Tenis Kulübü Plaj Turnuvası-2 için kayıtlar başladı..19/07/17
669KKTF Puanlı GMBTK Plaj Tenisi Turnuvası-1 Tamamlandı..14/07/17
668KKTF Puanlı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Plaj Turnuvası-1 Gruplar ve 14 Temmuz maç programı...13/07/17
667KKTF 8-9-10-12-14-16-18-BÜYÜKLER-SENIORLAR KLASMAN PUANLARI (9 Temmuz 2017)09/07/17
664KKTF Puanlı KKTF 9-10 Yaş Turnuvası-4 tamamlandı..07/07/17
665KKTF Plaj Tenisi Talimatı..06/07/17
666KKTF Puanlı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Plaj Turnuvası-1 kayıtları başladı...06/07/17
663KKTF Puanlı İSDER 8 Yaş Turnuvası-4 tamamlandı..30/06/17
662KKTF Puanlı İSDER 8 Yaş Turnuvası-4 ve KKTF Puanlı KKTF 9-10 Yaş Turnuvası-4 katılım son listesi 29/06/17
660Hakemlere Önemli Duyuru...26/06/17
658KKTF Puanlı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 12-16 Yaş Turnuvası final maçları sonuclanmıştır.24/06/17
656KKTF Puanlı Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 12-16 Yaş Turnuvası-3 23 Haziran Cuma maç programı açıklandı22/06/17
647KKTF PUANLI GMBTK 12-16 YAS TURNUVASI-3 SPORCU SON KATILIM LISTESI ACIKLANDI 16/06/17
637KKTF Puanlı Sait Erkmen GBTK Senior Turnuvası-3 tamamlandı..11/06/17
641Doğu Akdeniz Üniversitesi 14-18 Yaş Turnuvası-3 İptali.09/06/17
634KKTF Puanlı GBTK 9-10 Yaş Turnuvası-3 ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU30/05/17
629Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Puanlı Lefkoşa Şehir Kulübü Senior-2 Turnuvası sonuçlandı.29/05/17
635KKTF Puanlı Sait Erkmen GBTK Senior Turnuvası-3 kayıtları başladı..29/05/17
636KKTF PUANLI GBTK 8 YAŞ TURNUVASI-3 ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU29/05/17
631KKTF Puanlı GBTK 8 Yaş Turnuvası-3 ve GBTK 9-10 Yaş Turnuvası-3 Kuraları Çekilmiştir.26/05/17
625KKTF Puanlı GTK 12-14-16-18 Yaş Turnuvası-2 Şampiyonlar Belli Oldu..08/05/17
623KKTF 8-9-10-12-14-16-18-BÜYÜKLER-SENIORLAR KLASMAN PUANLARI (4 Mayıs 2017)04/05/17
624KKTF Puanlı GTK 12-14-16-18 Yaş Turnuvası-2 'ne Kayıt Yapan oyuncular.SON.04/05/17
6092017 yılı için lisansları aktif olan oyuncular..(23 Nisan 2017)23/04/17
622KKTF Puanlı GTK 12-14-16-18 Yaş Turnuvası-2 kayıtları başladı..23/04/17
612KKTF 8-9-10-12-14-16-18-BÜYÜKLER-SENIORLAR KLASMAN PUANLARI (18 NİSAN 2017)18/04/17
621KKTF Puanlı GTK 9-10 Yaş Turnuvası-2 Sonucları10/04/17
619KKTF Puanlı GTK 8 Yaş Turnuvası-2 tamamlandı.09/04/17
620KKTF Puanlı GTK 9-10 Yaş Turnuvası-2 mac programı ve grup fikstürleri06/04/17
618Kırnı Piliçleri Liginde Kadınlarda GMBTK, Erkeklerde GAÜ Şampiyon.02/04/17
615Kırnı Piliçleri Tenis Liginde kadınlar finali cumartesi erkekler finali pazar günü oynanıyor.30/03/17
614Kırnı piliçleri tenis liginde Kadınlarda ilk finalist Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oldu.26/03/17
610KKTF Puanlı LŞK Senior-1 Turnuvasında şampiyonlar belli oldu..25/03/17
611KIRNI PİLİÇLERİ TENİS LİGİ PUAN DURUMU..25/03/17
613Kırnı piliçleri tenis liginde kadınlarda yarı finalistler belirlendi.25/03/17
608KIRNI PİLİÇLERİ TENİS LİGİ MAÇ PROGRAMI AÇIKLANDI.16/03/17
607KIRNI PİLİÇLERİ TENİS LİGİNDE ERTELENEN 2. HAFTA MAÇLARI, BU HAFTA İÇİ (ÇARŞAMBA - CUMA) VE CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAKTIR. 2. HAFTA MAÇLARIN PROGRAMI14/03/17
606ERTELEME DUYURUSU...11/03/17
605Kırnı Piliçleri Tenis Ligi 2.Hafta maçları 12 Mart 2017 pazar günü oynanacak olan maçlarla devam ediyor. 10/03/17
604Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Puanlı Lefkoşa Şehir Kulübü Senior-1 Turnuvası kayıtları başladı.07/03/17
603KKTF Büyükler Ligi Talimatı,Takım Listeleri,Kura çekimi sonunda oluşan gruplar ve Fikstür Açıklandı..16/02/17
601KKTF Puanlı LŞK 12-16 Yaş Turnuvası Tamamlandı15/02/17
600KTF Puanlı LŞK 9-10-14-18 Yaş Turnuvası-1 Tamamlandı10/02/17
5762017 yılı için lisansları aktif olan oyuncular..(8 Şubat 2017)08/02/17
598KKTF 2017 BÜYÜKLER KLASMAN PUANLARI(ŞUBAT 2017)08/02/17
597KKTF Puanlı LŞK 12-16 Yaş Turnuvası-1 kayıt yapan oyuncular..07/02/17
585KKTF Puanlı LŞK 8 Yaş Turnuvası-1 tamamlandı..05/02/17
592Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bünyesinde idari amir pozisyonu için istihdam yapılacaktır...03/02/17
583KKTF Puanlı LŞK 8-9-10-14-18 Yaş Turnuvası-1 kayıtları son liste..02/02/17
586KKTF Puanlı LŞK 9-10-14-18 Yaş Turnuvası-1 kuraları çekildi. 9-10 Yaş Gruplar...02/02/17
587KKTF Puanlı LŞK 8-9-10-14-18 Yaş Turnuvası-1 kuraları çekildi..14-18 Yaş Fikstürleri..02/02/17
582Hakemlere önemli duyururu..01/02/17
581Yusuf Yönlüer Masterler Kampı Başlıyor.31/01/17
580KKTF Puanlı LŞK 12-16 Yaş Turnuvası-1 kayıtları başladı..29/01/17
579TÜM KULÜPLERE ÖNEMLİ DUYURU26/01/17
578Mark Tennant'ın antrenörlere uygulamalı konferansı ve 8-9-10-12 yaş oyuncuların katılabileceği antreman23/01/17
577Gözlemci Hakemlik Kursu 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde düzenleniyor.22/01/17
575Yeni başkan Rağıb Ratib..19/01/17
574OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.BAŞKANLIK İÇİN TEK ADAY RAGIP RATİP..17/01/17
573KKTF Puanlı LŞK 9-10-14-18 Yaş Turnuvası-1 kayıtları başladı..15/01/17
572KKTF Puanlı LŞK 8 Yaş Turnuvası-1 kayıtları başladı..13/01/17
571K.K.TENİS FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI11/01/17
567Oyuncuların lisansını yenilemesi için gereken evraklar.06/01/17
568Transfer ve yeni lisans çıkaracak oyuncular için gereken evraklar..06/01/17
566KKTF Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası tamamlandı05/01/17
565KKTF 2017 OCAK VE ŞUBAT AYLARI FAALİYET TAKVİMİ AÇIKLANDI..02/01/17
562DÜZELTME:KKTF 2016 BÜYÜKLER VE SENİOR PUAN SIRALAMASI14/12/16
5612016 Yılındaki Başarılı Tenisciler Ödüllendiriliyor.09/12/16
559KKTF 2016 YUSUF YÖNLÜER MASTERLER TURNUVASI FİKSTÜRLERİNİN SON DURUMUNU, PUAN VE SIRALAMAYI AŞAĞIDA GÖREBİLİRSİNİZ.01/12/16
558KKTF 2016 YILI YUSUF YÖNLÜER MASTERLER TURNUVASI İLE TAMAMLANIYOR.29/11/16
557KKTF 2016 YUSUF YÖNLÜER MASTERLER TURNUVASI KAYITLARI TAMAMLANMIŞTIR28/11/16
554KKTF PUANLI DAÜ BÜYÜKLER VE SENİOR TURNUVASI-5 ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU13/11/16
5532016 Yılı Yaş Grubu Klasman Puanları Açıklandı..09/11/16
547KKTF PUANLI 31 EKİM-06 KASIM 2016 14-18 YAŞ TURNUVASI-4 TAMAMLANDI..06/11/16
549KKTF PUANLI GBTK 12-16 YAŞ TURNUVASI-4 ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU.30/10/16
541DUYURU..2016 TURNUVA TAKVİMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK SONUCUNDA TURNUVA TARİHLERİ GÜNCELLENDİ..18/10/16
533KKTF VE GMBTK ORTAKLAŞA DÜZENLECEĞİ KAMP İÇİN KAYITLAR TAMAMLANDI..24/09/16
532KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI...20/09/16
531SİMON WHEATLEY KİMDİR?19/09/16
530BÜYÜK BRİTANYA'NIN 12 YAŞ ALTYAPI SORUMLUSU KUZEY KIBRIS'A GELİYOR15/09/16
509GMB Tenis Kulübü Edip Elektronik Plaj Tenisi Turnuvası Kura Çekimi Sonuçları ve Fikstürler27/08/16
500Plaj Tenisi Turnuvası ve Tennis Survivor Koca Reis Plajında Başlıyor.13/08/16
499KKTF 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU TAMAMLANDI.12/08/16
496KKTF PUANLI 11-16 TEMMUZ 2016 10 YAŞ TURNUVASI-4 ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU.13/07/16
491KKTF İSDER 8-9 YAŞ TURNUVASI-4 SONA ERDİ. 02/07/16
4932016 YILI 8-9-10-12-14-16-18 YAŞ KLASMAN PUANLARI(1 Temmuz 2016)01/07/16
490KKTF PUANLI DAÜ 12-16 YAŞ TURNUVASI-3 ŞAMPİYONLARI BELLİ OLDU.28/06/16
489KKTF İSKELE BELEDİYESİ FESTİVALİ 27 HAZİRAN-02 TEMMUZ 2016 8-9 YAŞ PUANLI TENİS TURNUVASI DUYURUSU VE BAŞVURU FORMU20/06/16
488YAZ DÖNEMİ TENİS ANRENÖRLER KONFERANSI VE PERFORMANS TENİSCİLERİNE YÖNELİK KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI..18/06/16
487KKTF PUANLI GMBTK 14-18 YAŞ TURNUVASI-3 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ OYNANAN FİNAL MAÇLARI İLE SONA ERDİ.15/06/16
485KKTF PUANLI DAÜ 12-16 YAŞ TURNUVASI-3 KAYITLARI BAŞLADI..14/06/16
484KKTF-GBTK SENİOR-3 1. SAİT ERKMEN TURNUVASINDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU!13/06/16
4812016 YILI 8-9-10 YAŞ KLASMAN PUANLARI07/06/16
478KKTF GMBTK ERSOY BİRKAN 8-9-10 YAŞ TURNUVASI-3 9-10 YAŞ FİNAL MAÇLARI SONUCUNDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU. SON FİKSTÜRLER AŞAĞIDADIR.06/06/16
479KKTF GMBTK ERSOY BİRKAN 8-9-10 YAŞ TURNUVASI-3 10 YAŞ KIZLAR FİNAL MAÇLARI SONUCUNDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU. GURUP MAÇLARI VE SONUÇLAR AŞAĞIDADIR.06/06/16
474SENİOR OYUNCULARIN PUANLARINDA SON DURUMU-4 HAZİRAN 201604/06/16
470YAZ DÖNEMİ TENİS ANRENÖRLER KONFERANSI VE PERFORMANS TENİSCİLERİNE YÖNELİK KAMP02/06/16
463KKTF GMBTK ERSOY BİRKAN 8-9-10 YAŞ-3 TURNUVASI 8 YAŞ MAÇLARI TAMAMLANMIŞTIR.31/05/16
450SENİOR OYUNCULARIN PUANLARINDA SON DURUM21/05/16
447GENÇLİK FESTİVALİ KARIŞIK ÇİFTLER TURNUVASI TAMAMLANDI16/05/16
444KKTF PUANLI GTK 8-9-10 YAŞ TURNUVASI-2 30 NİSAN 2016 CUMARTESİ GÜNÜ OYNANAN FİNAL MAÇLARI SONUCU OLUŞAN 9-10 YAŞ FİKSTÜRLERİN SON DURUMU11/05/16
442ÖNEMLİ DUYURU..07/05/16
440KKTF Puanlı GTK 14-18 Yaş Turnuvası-2 tamamlandı.01/05/16
4328 YAŞ ÖNEMLİ DUYURU!!!28/04/16
434KKTF TURNUVA TAKVİMİNDE YER ALAN PUANLI GTK 12-16 YAŞ TURNUVASI FİKSTÜRLERİNİN SON DURUMLARI28/04/16
425Kulüplere Önemli Duyuru (HATIRLATMA)21/04/16
422KKTF PUANLI GTK 8-9-10 YAŞ TURNUVASI-2 YARI FİNAL MAÇLARI SONUCU OLUŞAN FİKSTÜRLERİN SON DURUMU15/04/16
418KKTF PUANLI GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ 8-9-10 YAŞ TURNUVASI-2 ERTELEMESİ ÖNEMLİ DUYURU14/04/16
410KUZEY KIBRIS TENIS FEDERASYONU 10-16 NİSAN 2016 TARİHLERİNDE OYNANACAK OLAN PUANLI GÖNYELI TENIS KULÜBÜ 8-9-10 YAŞ TURNUVASI-2 GRUPLARI BELLI OLDU09/04/16
409LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ ETKİNLİĞİ08/04/16
404KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİNE YARI FİNAL MAÇLARI İLE DEVAM EDİLDİ.04/04/16
405ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU.04/04/16
403Tenisi Tanıtma ve Sevdirme ''Tennis Survivor Kids Day'' etkinliği düzenleniyor..31/03/16
402KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ YARI FİNAL VE FİNAL MAÇLARININ SAATLERİ BELLİ OLDU.30/03/16
400KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ GURUP MAÇLARI 26-27 MART 2016 TARİHLERİNDE 3. HAFTA OYNANAN MAÇLAR İLE SONA ERDİ.28/03/16
401KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ GURUP MAÇLARI PUAN DURUMLARI 28/03/16
399Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Puanlı Gönyeli Tenis Kulübü 8-9-10 Yaş Turnuvası-2 kayıtları başladı.27/03/16
398KKTF LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 14-26 MART SENİOR-1 TURNUVASI TAMAMLANDI. TURNUVA FİKSTÜRLERİ VE OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI26/03/16
393KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 01 OCAK-31 ARALIK 2016 TURNUVA TAKVİMİ25/03/16
3862016 YILI KLASMAN PUANLARI22/03/16
387KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ 3. HAFTA MAÇLARININ YER VE SAATLERİ BELLİ OLDU. 22/03/16
375KKTF 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİNDE 2.HAFTA MAÇLARI OYNANDI.13/03/16
374KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ VETERAN TURNUVASI FİKSTÜRLERİ12/03/16
373KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 YILI İÇİN LİSANS ÇIKARAN OYUNCULAR..11/03/16
372KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ 2. HAFTA MAÇLARININ YER VE SAATLERİ BELLİ OLDU. 10/03/16
371VETERAN OYUNCULARA ÖNEMLİ DUYURU!!!KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 14-27 MART 2016 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ VETERAN TURNUVASI 09/03/16
368KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 07/03/16
370KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ 06 MART 2016 PAZAR GÜNÜ OYNANAN 1. HAFTA MAÇLARI İLE BAŞLADI.07/03/16
367KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 2016 KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ BAŞLIYOR.02/03/16
365KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 14-27 MART 2016 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ VETERAN TURNUVASI DUYURUSU01/03/16
366ÖNEMLİ DUYURU!!!! KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU 14-27 MART 2016 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ VETERAN TURNUVASI LİSANS EVRAKLARI01/03/16
3632016 YILI BÜYÜKLER LİGİ MAÇ PROGRAMI29/02/16
3642016 YILI BÜYÜKLER LİGİ PUANLAR, TAKIM LİSTELERİ VE GRUPLAR29/02/16
362ÖNEMLİ DUYURU!!! KULÜPLERİN VE KULÜP OYUNCULARININ LİSANS YENİLEME İŞLEMLERİ26/02/16
3612016 Büyükler Ligi kuraları çekildi..20/02/16
360DUYURU!! KKTF LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ BÜYÜKLER KLASMAN TURNUVASI-219/02/16
359KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU BÜYÜKLER LİGİ KURA ÇEKİMİ TOPLANTISI15/02/16
344KKTF PUANLI LŞK 12-16 YAŞ TURNUVASI-1 FİNAL MAÇ SONUÇLARI FİKSTÜRLER VE SON DURUM08/02/16
358KKTF PUANLI LŞK 8-9-10-14-18 YAŞ TURNAVASI -1 TAMAMLANDI07/02/16
355KKTF PUANLI LŞK 12-16 YAŞ TURNUVASI-1 KAYITLAR TAMAMLANDI.04/02/16
3512016 Büyükler Klasman Puan Sıralaması28/01/16
348KKTF OLAĞAN MALİ GENEL KURULU YAPILDI26/01/16
346ANTRENÖRLERE ÖNEMLİ DUYURU25/01/16
345KOLAN VE MAĞUSA YAŞAM HASTANESİ İLE PROTOKOL İMZALADI23/01/16
343ANTRENÖRLERE DUYURU TTF 3. Kademe Antrenör Kursu 20 Şubat - 01 Mart 2016 ve 18-26 HAZİRAN 2016 tarihleri arasında Ankara'da 2 aşamalı olacak18/01/16
339İSGÜM-PEKUR LTD. BÜYÜKLER TENİS TURNUVASINDA FLORİN VE VIVIEN ŞAMPİYON.16/01/16
341K.K.TENIS FEDERASYONU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURUSU14/01/16
3402015 YILI YAŞ GRUPLARI YUSUF YÖNLÜER MASTERLER TURNUVASI KAMPINA KATILACAK OLAN OYUNCULAR...09/01/16
3382015 YILI YAŞ GRUPLARI YUSUF YÖNLÜER MASTERLER TURNUVASI KAMP PROGRAMI08/01/16
3372015 YILI YAŞ GRUPLARI YUSUF YÖNLÜER MASTERLER TURNUVASI KAMP BAŞVURU VE KAYIT ŞARTLARI 06/01/16
335Büyükler Klasman Turnuvası Fikstürü son Durum02/01/16
336İSGÜM-PEKUR LTD 04-10 OCAK 2016 BÜYÜKLER KLASMAN TURNUVASI ÖNEMLİ DUYURU02/01/16
327İSGÜM ve PEKUR Ltd Sponsorluğunda yapılacak olan Büyükler Klasman Turnuvası 4 Ocak'da Başlıyor..01/01/16
3342015 YILI KLASMAN PUANLARI01/01/16
333YENİ YIL MESAJI31/12/15
331ANTRENÖRLERE ÖNEMLİ DUYURU30/12/15
330HAKEMLERE ÖNEMLİ DUYURU..28/12/15
325Önemli Duyuru27/12/15
3262016 Faaliyet Takvimi içerisinde 01 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvaların yer ve tarihlerini açıkladı27/12/15
324KKTF YUSUF YÖNLÜER MASTERLER TURNUVASI TAMAMLANDI23/12/15
322Transfer Dönemi Başlıyor22/12/15
318YUSUF YONLÜER MASTERLER TURNUVASINDA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI VE PUAN DURUMLARI..21/12/15
316YUSUF YONLÜER MASTERLER TURNUVASI 20 ARALIK PAZAR MAÇ SONUÇLARI13/12/15
317YUSUF YÖNLÜER MASTERLER TURNUVASI GÖRKEMLİ FİNALLER VE KAPANIŞ TÖRENİ İLE SONA ERDİ12/12/15
315KKTF YUSUF YONLÜER MASTERLER TURNUVASINDA GRUPLAR BELİRLENDİ..09/12/15
314BAŞSAĞLIĞI MESAJI07/12/15
3132015 sezonu Yusuf Yonlüer Masterler Turnuvası ile sona eriyor.05/12/15
312BAŞSAĞLIĞI MESAJI28/11/15
311KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU , 2015 YILINDA YAPILAN PUANLI TURNUVALARDA 8-9-10-12-14-16-18 YAŞ TURNUVALARINDA MÜCADELE EDEN SPORCULARIN KLASMAN PUANLARI AÇIKLANDI...13/11/15
310KKTF PUANLI LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ 12-16 YAŞ KUPASI-6 TURNUVASINDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU..06/11/15
295Kuluplere Önemli Duyuru26/10/15
304KKTF PUANLI 8-9-10 YAŞ KUPASI-7 TAMAMLANDI..16/10/15
302Dr.Fazıl Küçük Spor Oyunları Tenis Şampiyonasında Kızlarda Gürcistan Erkeklerde Polonya..12/10/15
301DR.KÜÇÜK’TE U16 MİLLİ TAKIMLAR ŞAMPİYONASINDA 2.GÜN TAMAMLANDI..11/10/15
300DR.KÜÇÜK’TE U16 MİLLİ TAKIMLAR ŞAMPİYONASI BAŞLADI10/10/15
29815’nci Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Tenis Şampiyonası Cumartesi Başlıyor.08/10/15
296KKTF YAŞ GRUPLARI KLASMAN PUANLARI..04/10/15
293KKTF PUANLI GMBTK 14-18 YAŞ ERSOY BİRKAN TURNUVASINDA ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU..02/10/15
294KKTF PUANLI GMBTK 14-18 YAŞ ERSOY BİRKAN TURNUVASI 1 EKİM PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI..29/09/15
292KKTF PUANLI GMBTK 8-9-10 YAŞ TURNUVASI TAMAMLANDI.. 19/09/15
289Başsağlığı..14/09/15
281KKTF PUANLI GMBTK 8-9-10 YAŞ TURNUVASINA 13 EYLÜL MAÇ SONUÇLARI VE GRUPLAR..13/09/15
2878 Yaşlarda Reşat ve Ekin Şampiyon..13/09/15
285KKTF,PUANLI GMBTK 14-18 YAŞ ERSOY BİRKAN KUPASINA KAYITLAR BAŞLADI.11/09/15
284Dr. Fazıl Küçük Uluslararası Spor Oyunları U16 Tenis Şampiyonasında mücadele edecek olan KKTC milli takımını temsil edecek sporcular belirleniyor..09/09/15
2832015 Faaliyet Programında değişiklik Yapıldı.. 08/09/15
280KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU PUANLI GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 8-9-10 YAŞ TURNUVASI ÇEKİŞMELİ MAÇLARLA BAŞLADI.05/09/15
274KKTF Puanlı GMBTK 8-9-10 Yaş Kupası-6 'da Gruplar belli oldu..01/09/15
205KKTF 8-9-10 yaş sporcuların EYLÜL-2014 ile EYLÜL 2015 tarihleri arasında yapılan turnuvalarda topladıkları klasman puanlarını ek'te görebilirsiniz..31/08/15
277İTALYAN ANTRENÖR TENİSCİLERİMİZİ BAŞARILI BULDU..27/08/15
276SEMİNER DUYURUSU25/08/15
273DUYURU..21/08/15
271KKTF 12-14-16-18 yaş sporcuların AĞUSTOS-2014 ile AĞUSTOS 2015 tarihleri arasında yapılan turnuvalarda topladıkları klasman puanlarını ek'te görebilirsiniz..12/08/15
269DUYURU10/08/15
268Teniscilerimiz Antalya'dan Kupalarla Döndü..21/07/15
265KKTF PUANLI DAÜ 12-16 YAŞ KUPASI tamamlandı15/07/15
267DUYURU..13/07/15
263KKTF Puanlı İSDER 8-9-10 Yaş Kupası-5 Tamamlandı..12/07/15
264DUYURU..Turnuva Tarih değişikliği..04/07/15
256KKTF PUANLI GBTK 8-9-10 YAŞ KUPASI TAMAMLANDI..29/06/15
257TÜM KULÜPLERE DUYURU..Puanlı Turnuva Düzenleme Talimatı..29/06/15
255YURTDIŞI TURNUVALARA KATILIMLA İLGİLİ GENEL KRİTERLER 26/06/15
23412-14-16-18 Yaş Grup Puanları..22/06/15
249KKTF 12-14-16-18 Yaş Turnuvası Tamamlandı.15/06/15
247KKTF Puanlı Girne Belediyesi Tenis Kulübü 8-9-10 Yaş Kupasına Kayıtlar Başladı..06/06/15
244Lefkoşa Türk Belediyesi gençlik ve spor festivali Puanlı 18 yaş karışık çiftler turnuvası tamamlandı..17/05/15
223KKTF 12-14-16-18 yaş sporcuların klasman puanları..12/05/15
243K.K.T.F. Puanlı D.A.Ü. 8-9-10 Yaş Turnuvası tamamlandı..11/05/15
240KKTF Puanlı Lefkoşa Şehir Kulübü 14-18 Yaş Turnuvası tamamlandı..10/05/15
241DUYURU...29/04/15
2328-9-10 Yaş Grup Puanları..08/04/15
230BÜYÜKLER LİGİNDE KADINLARDA G.M.B.T.K. ERKEKLERDE L.Ş.K. ŞAMPİYON OLDU..29/03/15
228KKTF Puanlı GTK 8-9-10 Yaş Turnuvası tarihi değişikliği ve kayıt formu..26/03/15
227BÜYÜKLER LİGİNDE FİNAL VE 3NCÜLÜK MAÇLARI OYNANIYOR..25/03/15
226BÜYÜKLER LİGİNDE FİNALE ÇIKAN TAKIMLAR BELİRLENDİ.22/03/15
225BÜYÜKLER LİGİNDE YARI FİNAL MAÇLARI OYNANIYOR.19/03/15
224Gönyeli'de 12-16 Yaş Kupası tamamlandı.18/03/15
222KKTF BÜYÜKLER LİGİNDE 3. HAFTA GRUP MAÇLARI OYNANADI..16/03/15
217K.K.T.F. Puanlı G.T.K.12-16 Yaş Kupası-2 15 Mart pazar günü maç programını ek'te görebilirsiniz..14/03/15
221KKTF Büyükler Ligi 3.Hafta maçlarının oynanacağı tesis ve hakemler açıklandı..13/03/15
218Büyükler ligi 2.hafta maçları tamamlandı.08/03/15
214G.A.Ü, D.A.Ü'yü 3-2 yle geçti.05/03/15
215K.K.T.F. Puanlı G.T.K.12-16 Yaş Kupası-2 Kuraları çekildi.05/03/15
216Büyükler ligi 2.hafta maç programı ve hakemleri belli oldu.05/03/15
213DUYURU..04/03/15
211K.K.T.F. Puanlı G.T.K.12-16 Yaş Kupası-2 kayıtları tamamlandı..03/03/15
206L.Ş.K. Şubat turnuvası sonunda 12-14-16-18 yaş sporcuların klasman puanlarını ek'te bulabilirsiniz..02/03/15
204Büyükler Ligi Girne'de ve Mağusa'da oynanan maçlarla başladı.01/03/15
2022015 Büyükler Ligi Başlıyor.25/02/15
203K.K.T.F. Puanlı G.T.K.12-16 Yaş Kupası-2 kayıtları başladı.25/02/15
1982015 yılı Kulüplerarası Büyükler Ligi Kuraları çekildi..17/02/15
199Büyükler Ligi Takım Listeleri açıklandı..17/02/15
19616 Şubata kadar 2015 yılı için lisans çıkaran sporcular..16/02/15
200KKTF Performans Genel Klasman Sistemi16/02/15
195K.K.T.F. Puanlı 12-16-18 Yaş L.Ş.K. Turnuvası tamamlandı.14/02/15
192KKTF 8-9-10 VE 14 YAŞ LŞK PUANLI TENİS TURNUVASI OYNANAN FİNAL MAÇLARIYLA SONA ERDİ.08/02/15
183DUYURU..06/02/15
193Hakem Turnuva Talep Formu06/02/15
182Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılıyor.17/01/15
1812015 Yılı Faaliyet programı açıklandı..15/01/15
179Hakemlik Kursu Tamamlandı.12/01/15
177Hakemlik Kursu Programı Belli Oldu..06/01/15
175Hakemlik Kursu 10-11 Ocak 2015 tarihlerinde düzenleniyor.26/12/14
176Transfer 5 Ocakta başlıyor26/12/14
172Yusuf Hoca Anıldı..19/12/14
174DUYURU...16/12/14
168K.K.T.F. 16 YAŞ Puanlı L.Ş.K. Turnuvasında Mustafa ve Tuğçe şampiyon..04/12/14
1692014 Yılı Yaş Grubu Puanları.04/12/14
167K.K.T.F. 14 Yaş Puanlı L.Ş.K Turnuvası tamamlandı.22/10/14
166DR.KÜÇÜK OYUNLARINDA KIZLAR’DA GÜRCİSTAN ERKEKLER’DE TÜRKİYE ŞAMPİYON14/10/14
163Mağusa'da Halil ve Nergis Şampiyon...11/10/14
164Dr.Küçük oyunlarında ilk gün tamamlandı...11/10/14
165Turnuva Tarihi Değişikliği...11/10/14
161TENİS’TE DR.KÜÇÜK HEYECANI BAŞLIYOR 09/10/14
162DR.KÜÇÜK’TE TENİS’İN İLK KAFİLESİ GÜRCİSTAN 09/10/14
160K.K.T.F. 12 Yaş Puanlı Gazi Mağusa Belediyesi T.K. Ersoy Birkan Turnuvasında finaller saat 14:00 de başlıyor..27/09/14
159DUYURU...2015 Faaliyet Programı için kulüplerin turnuva talep taslağı26/09/14
158K.K.T.F. 10 Yaş L.Ş.K. Hafta sonu Turnuvası Tamamlandı..23/09/14
157K.K.T.F. 12-14-16-18 Yaş Klasman Turnuvasında Şampiyonlar belli oldu..12/09/14
156Meril Ankara'da İkinci oldu...11/09/14
155K.K.T.F. 12-14-16-18 Yaş Turnuvası Katılım Listesi ve Puanlar..10/09/14
150SEMİNER DUYURUSU!!!06/09/14
154Girne'de Şampiyonlar Belli oldu...06/09/14
153K.K.T.F. 12-14-16-18 Yaş Turnuvası kayıtları için 10 Eylül son gün..03/09/14
151K.K.T.F.'nun L.Ş.K 10 Yaş Puanlı Haftasonu Turnuvası kayıtları başladı..01/09/14
149K.K.T.F. 14-16 Yaş Puanlı Girne Belediyesi Tenis Kulübü Turnuvası 1 Eylül 2014 Maç Programı..30/08/14
148G.T.K.8-9-10 Yaş Puanlı Tenis Turnuvası fikstür ve 30 Ağustos 2014 Cumartesi maç programı25/08/14
147DUYURU..24/08/14
133Girne Belediyesi Tenis Kulübü 14 ve 16 yaş altı tenis turnuvasına kayıtlar başladı.22/08/14
1328-9-10 Yaş Turnuvası 25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılıyor..21/08/14
131Teniscilerimiz Bursa'dan ödülerle döndü..18/08/14
130Ramazan Bayramınız kutlu olsun..28/07/14
129Kızlarda Nergis Lal Menemenci Erkeklerde Celal Konuklu şampiyon oldu..20/07/14
124K.K.T.F. 12 Yaş L.Ş.K.Turnuvasında Finale Gelindi..18/07/14
127K.K.T.F. yönetim kurulundan açıklama.16/07/14
1221.Kademe Antrenörlük kursu ve Gelişim Semineri tamamlandı.15/07/14
119K.K.T.F. 12 Yaş L.Ş.K.Turnuvası 16 Temmuzda Başlıyor..10/07/14
1201.Kademe Antrenörlük kursu başladı.09/07/14
121İskele 8-9 yaş Tenis turnuvası tamamlandı..04/07/14
1182014 Büyükler Ligi ve Nestle Pure Life Klasman Turnuvası ödül töreni yapılıyor..02/07/14
117K.K.T.F'nun Lefkoşa Şehir Kulübünün düzenleyeceği 12 Yaş turnuvası kayıtları başladı.27/06/14
115NESTLE PURE LİFE BÜYÜKLER KLASMAN TURNUVASINDA VİVİEN VE FLORİN ŞAMPİYON14/05/14
113NESTLE PURE LIFE BÜYÜKLER KLASMAN TURNUVASI BAŞLADI08/05/14
112OKULLARDA TENİS HEYECANI26/03/14
11110 YAŞ HAFTA SONU TURNUVASINDA FİNALLER OYNANIYOR21/03/14
11016 YAŞ HAFTA SONU TURNUVASI TAMAMLANDI19/03/14
10910 YAŞ HAFTA SONU TURNUVASI12/03/14
10716 YAŞ HAFTA SONU TURNUVASI DEVAM EDİYOR07/03/14
10816 YAŞ TURNUVASINDA FİNALLERE DOĞRU07/03/14
105TENİS LİGİ İLK HAFTA SONUÇLARI24/02/14
1063 MART 2014 DÜNYA TENİS GÜNÜ24/02/14
1032014 TENİS LİGİ FİKSTÜRÜ BELİRLENDİ19/02/14
104TENİS LİGİ 1.HAFTA MAÇ PROGRAMI19/02/14
102KEMAL DENİZ TURNUVASI TAMALANDI13/10/13
101Kemal Deniz Turnuvasında Yarı Finallere Gelindi.10/10/13
992013 Eylül 8-9-10 Yaş Altyapı Turnuvası Maç Programı 14 Eylül07/09/13
97TENİSCİLERİMİZ FETHİYE'DE BASARILI DERECELER ELDE ETTİLER03/07/13
95TENIS TAKIMIMIZ RUSYA'DA ANTREMANLARA BASLADI02/07/13
96TENISCILERIMIZ RUSYA'DA ILK MACLARINI KAZANDILAR02/07/13
947-8-9-10 Yaş Fiziksel Testler 25 Mayıs'ta yapılıyor16/05/13
93TENİS LİGİNDE 5. HAFTA TAMAMLANDI24/04/13
921.Ekonomik İşbirliği Örgütü Üniversite Spor Oyunları Başladı18/04/13
912013 TENİS LİGİ BAŞLIYOR07/03/13
88TMK IZMIR'DE GÖNÜLLERİ FETH ETTİ06/03/13
87YILIN İLK YAS GRUPLARI TURNUVASI TAMAMLANDI18/02/13
86LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ YAŞ KATEGORİLERİ TENİS TURNUVASINDA İLK FİNALİSTLER BELİRLENDİ15/02/13
85OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI13/01/13
84TENİS'TE MİLLİ MAC HEYECANI14/11/12
80NESTLE PURE LIFE BÜYÜKLER KLASMAN TURNUVASI23/04/12
78TENİS LİGİNDE 3. HAFTA MÜSABAKALARI OYNANDI 19/03/12
75TENİS LİGİNDE 3. HAFTA MÜSABAKALARI OYNANIYOR16/03/12
76BÜYÜKLER KLASMAN TENİS TURNUVASI 29 MART-1 NİSAN 2012 TARİHLERİNDE YAPILIYOR16/03/12
77MİNİK RAKETLER MAYIS AYINDA KORTA ÇIKIYOR 16/03/12
72FRİCO-PINAR-HAYAT YAŞ GRUPLARI TENİS TURNUVASI TAMAMLANDI12/03/12
73MART 2012 ERKEKLER KLASMAN LİSTELERİ12/03/12
74MART 2012 KIZLAR KLASMAN LİSTELERİ12/03/12
69TENİS'TE YAŞ GRUPLARI FİNALLERİ OYNANIYOR10/03/12
67TENİS'TE 2012 SEZONU'NUN İLK TURNUVASI GÖNYELİ TENİS KULÜBÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ09/02/12
66TENİS'TE OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ21/01/12
61Suzan Pakan ve Kemal Türker artık Mr Brown formasıyla yarışacak17/05/11
60ŞAMPİYON TAKIMLAR BELİRLENDİ12/05/11
57TENİSCİLERİMİZ ANTALYA'DAN BAŞARILI SONUÇLARLA DÖNDÜ27/04/11
58TENİSCİLERİMİZ ANKARA'DA DÜNYA COCUK OYUNLARINDA 27/04/11
59TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI AYDA ULUÇ27/04/11
55GİRNE ADİDAS 8-9-10 YAŞ TEŞVİK TURNUVASI03/04/11
56TENİS HAKEMLİK KURSU03/04/11
54DİMES-HALİSKÖY BUYUKLER KLASMAN TURNUVASINDA YARI FİNALİSTLER BELİRLENDİ12/03/11
53DİMES-HALİSKÖY BUYUKLER KLASMAN TURNUVASI BAŞLADI10/03/11
482011 YILI TENIS LIGI BASLIYOR18/02/11
51TENİSTE YAŞ GRUPLARI TURNUVASI TAMAMLANDI16/02/11
50ELIZ GELECEGIN YILDIZLARI ADAYI11/02/11
492011 YILI TENIS LIGI FIKSTURU03/02/11
52ELIZ INGILTERE'DE ŞAMPİYON24/01/11
47TENIS FEDERASYONU GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ23/01/11
46ELİZ'DEN İNGİLTERE'DE 3.LÜK24/12/10
45XII.ULUSLARARASI DR.FAZIL KÜÇÜK SPOR OYUNLARI TENİS MÜSABAKALARI25/09/10
43ELİZ TÜRKİYE'DE ŞAMPİYON28/07/10
44TENİSCİLER BİR KEZ DAHA SOCHİ28/07/10
42FAMILY FRESH CUP 8-9-10 YAS TESVIK TURNUVASI23/03/10
412010 TRANSFER DONEMİ BELİRLENDİ28/01/10
25FEDERASYON OLAGEN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTRİ25/01/10
262010 YILININ İLK TURNUVASI 6-14 ŞUBAT TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR 25/01/10
23XI. ULUSLARARASI DR.FAZIL KUCUK OYUNLARI 08/10/09
24TENİS'TE I.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU TAMAMLANDI08/10/09
22TENİS'TE BÜYÜKLER LİGİ ŞAMPİYONLARI ÖDÜLLERİNİ ALDI13/07/09
219-10 YAŞ KIZLARDA BU KEZ ANTALYA'DA ŞAMPİYONUZ27/04/09
18TENİS'TE EK TRANSFER SÜRESİ25/03/09
198-9-10 YAŞ TEŞVİK TURNUVASI25/03/09
20TENİS'TE ÜNİVERSİTELER YARIŞIYOR25/03/09
17BÜYÜKLER KLASMAN TURNUVASI TAMAMLANDI24/03/09
16YAŞ GRUPLARI TENİS TURNUVASI TAMAMLANDI10/02/09
15Tenis Turnuvası Devam Ediyor04/02/09
14Yaş Grupları Turnuvası Yarın başlıyor02/02/09
13TRANSFER DÖNEMİ27/01/09
12SAFFET BARUTCU BİR DÖNEM DAHA BAŞKAN20/01/09
10TENİS'TE TEK ADAY SAFFET BARUTCU16/01/09
11Raketler 2009 Sezonu’nu 31 Ocak'ta Açacak16/01/09
9OLAĞAN GENEL KURUL 17 OCAK 200913/01/09
7Şampiyonlar Belirlendi ve Ödüller Dağıtıldı 01/01/08
8Tenisçilerimiz Başarı ile Döndü04/07/06
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu resmi web sitesi (www.kktf.org) Tarcan Arca tarafından hazırlanmıştır.