Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu

Kulüplerarası Tenis Ligi Talimatı 2006
 1. KAPSAM: Kulüplerarası Tenis Ligi'nin düzenlenmesi, idari ve teknik konularda uygulanacak usul ve esaslar bu talimatta belirlenmiştir. Ligin oynanması sırasında olabilecek değişiklikler ve tamamlamalar dâhil her türlü bilgi akışı KKTF ilan panosu aracılığı ile yapılacaktır.
 2. DAYANAK: Bu Talimat Tenis Müsabaka Yönetmeliğinin 24. maddesi uyarınca çıkarılmıştır.
 3. KATEGORİLER VE YAŞ SINIRI: Kulüplerarası Tenis Ligi Erkekler ve Bayanlar olmak üzere iki kategoride oynanacaktır.
 4. Kulüpler doğum yılı göz önüne alınarak bayanlarda 13, erkeklerde 14 yaşından küçük sporcu oynatamazlar. Başhakem bu hususlara dikkatle yükümlüdür.
 5. LİGİN OYNANIŞI: Tenis ligi tek devre olarak oynanır.
 6. MÜSABAKA YERLERİ VE SAATLARİ: Müsabakaların yer ve saatleri Federasyon tarafından belirlenir. Maçların başlama saatini Başhakem belirler.
 7. MÜSABAK TARİHLERİ VE ERTELEME: Kulüplerarası Tenis Ligi müsabakalarının tarihleri Federasyonca Saptanır ve Müsabakalara katılan Kulüplere duyurulur. Hava koşullarının elverişsiz olması, en az iki oyuncusunun sınavlarının olduğunun yazılı olarak federasyona bildirilmesi ile mazereti Federasyonca kabul edilen sebepler dışında herhangi bir sebeple erteleme yapılamaz. Ertelenen müsabakaların tarihleride Federasyonca belirlenir.
 8. BAŞHAKEM: Müsabakaların başhakemleri ev sahibi kulüp tarafından önerilip Federasyon tarafından onaylanan veya gerekli hallerde Federasyonca başhakem atanabilir.
 9. Başhakemler müsabakaların bitimini takip eden gün içinde karşılaşma sonuçlarını gösteren bir raporu Federasyona faksla veya elden göndermekle yükümlüdür. Bu raporda, varsa yapılan itirazlar ile sportmenliğe aykırı davranışlar da gerekçeli olarak belirtilir.
 10. MÜSABAKALARIN ŞEKLİ: Kulüplerarası Tenis Ligi müsabakaları erkelerde üç tek ve iki çift bayanlarda ise iki tek ve bir çift maçı olarak oynanır.
 11. Müsabakalar erkeklerde tekler 3-2-1 ve çiftler 2-1 numaralı oyuncuların maçları ile bayanlarda tekler 2-1 ve çiftler maçı sırasıyla oynanır. Saha sayısı müsait ise, bütün maçlar aynı anda başlayabilir. Tek maçların bitiminden sonra çift maçı oynanır. Son tek maçını oynayan sporcunun, çift maçını da oynayacak olması halinde her iki maç arasında en az yarım saat dinlenme hakkı vardır.
 12. SAHALAR: Müsabakaların tümü, evsahibi kulübün ayni satıh kaplamalı sahalarında oynanır. Müsabakaların tamamının aynı satıh kaplamalı sahalarda oynanamayacağı anlaşılırsa başhakem maçların başka satıhlı, açık veya kapalı, gerekirse ışık altında nizami sahalarda oynanmasına izin verebilir.
 13. TOPLAR: Müsabakaların topları evsahibi kulüpler tarafından sağlanır. Her maç için yeni bir kutu nizami top açılacaktır. Müsabakaların uzaması durumunda Başhakemin gerekli görmesi halinde ikinci bir yeni kutu top açılacaktır.
 14. KLASMAN: Kulüplerarası Tenis Ligine katılan sporcuların klasman sıralamasında, en son büyükler ferdi klasman sıralaması esas alınır
 15. Sporcuların klasman sıralamasında yer almaması veya geçerli sebeplerle turnuvalara katılmaması nedeniyle düşük puanının bulunması hallerinde, klasman yerini Federasyon belirler.
 16. KLASMAN LİSTELERİ: Kulüpler arası Tenis Ligine katılan kulüpler, ligin başlamasından 15 gün önce 11. maddedeki esaslara uygun olarak düzenleyecekleri sporcu klasman listelerini Federasyona tevdi ederler. Sıralama listeleri, Federasyonca onaylandıktan sonra uygulanır.
 17. MÜSABAKA LİSTELERİ: Müsabakalara katılacak takımların kaptanları sporcu sıralama listelerini düzenleyerek müsabakaların başlama saatinden 30 dakika önce Başhakeme imzalı 2 nüsha olarak verirler. Listeler verildikten sonra değişiklik yapılamaz.
 18. KLASMAN VE YAŞ SINIRINA AYKIRI SPORCU OYNATMA: Sporcu klasman sıralamasına ve yaş sınırı kuralına aykırı olarak sporcu oynatıldığı yolundaki itirazların, maçın bitiminden sonra en geç bir saat içinde takım kaptanları tarafından Başhakeme yazılı olarak yapılması gerekir. Bu süre içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz.
 19. Klasman esaslarına ve yaş sınırına aykırı olarak oyuncu oynatıldığı anlaşılan takımın o maçı rakibi lehine 6-0 ve 6-0 hükmen yenik sayılır.
 20. EKSİK SPORCU İLE OYNAMA: Bir müsabaka esnasında, sporculardan birinin oyunu terk etme zorunda kalması halinde, oyunu terk eden sporcunun kazanmış olduğu set ve sayılar nazara alınır.
 21. Hakem tarafından oyundan atılan sporcunun almış olduğu set ve sayılar geçersizdir. Müsabakalara 3 sporcudan aşağı kurulmuş bir takımla kat ılınamaz. Bir takımın eksik sporcu ile müsabakalara katılması halinde, o takımın oynamadığı maç rakibi lehine 6-0 ve 6-0 hükmen kazanılmış sayılır.
 22. MÜSABAKALARA KATILMAMA: Kulüplerarası Tenis Ligine, özrü Federasyonca kabul edilmeyen nedenlerle, müsabakalara katılmayan veya katıldığı halde müsabakalardan çekilen takımlar hükmen yenik sayılır. İki defa hükmen yenik sayılan takım ligden ihraç edilir.
 23. MÜSABAKA SONUÇLARI: Kazanılan her müsabaka için kazanan takıma 1 (Bir ) puan verilir.
 24. PUANLARIN EŞİTLİĞİ (AVERAJ):
 25. Takımların puanlarının eşit olması halinde: a) Kendi aralarındaki müsabakaların sonucuna bakılır. Bu eşitse, b) Kazanılan ve kaybedilen maç sayısının farkına bakılır. Bu eşitse, c) Kazanılan ve kaybedilen set sayısının farkına bakılır. Bu eşitse, d) Kazanılan ve kaybedilen oyun sayısının farkına bakılır. Bu suretle, maç, set veya oyun sayısı üstün olan takım, galip sayılır.
 26. YOLLUK: Federasyonca görevlendirilen kişilerin yolluk ve yevmiyeleri ile hakem ücretleri Federasyon bütçesinden karşılanır.
 27. MEVZUATI BİLİYOR SAYILMA: Kulüplerarası Tenis Ligine katılan kulüpler Tenis Müsabaka Yönetmeliği ile iş bu Talimat hükümlerini biliyor sayılırlar.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu resmi web sitesi (www.kktf.org) Tarcan Arca tarafından hazırlanmıştır.